سینمای جهان

molaee32
رضا مولايي فيلمهاي وسترن هميشه با تقابل خير و شر در شديدترين حالت ممكن، صحنه هاي تيراندازي و هفت تيركشي پرسر و صدا، عدم حضور زن يا نقش كمرنگ و فرعي هنرپيشه هاي زن و موسيقي جذاب، طيف مخاطب قابل توجهي داشته اند. با گذشت زمان و گذر از دهه هاي 60 و 70 ميلادي، دوران طلايي وسترن اسپاگتي هم افول كرد و نوابغي مثل سرجيو لئونه كه با بهره گيري از چهره هاي شاخص و برجستهاي مثل كلينت ايستوود و انيو موريكونه، جذابيت و وسترن نو را به پردهبیشتر بخوانید
sabet32
مسعود حقيقت ثابت در رمان «بيگانه» نوشته آلبر كامو، مورسو – شخصيت اصلي داستان – پس از مرگ مادرش، به خانه سالمندان ميرود تا رسم شبزنده داري بر بالين تازه درگذشته را به جاي آورد. در ساعات نخستين شب، خستگي بر وي غلبه ميكند و به خواب ميرود، بدون اينكه اشكي در فراق مادرش ريخته باشد. مورسو چندي بعد مرتكب قتل ميشود. قتلي از سر اتفاق و  بدون برنامه ريزي قبلي. اما هيات منصفه كه مشتي از خروار جامعه پيرامون  اوست، وي را به اعدام محوم ميكند. سلسله مباحث درگرفتهبیشتر بخوانید
ahmadi32
ترجمه: كاوه احمدي معمولاً در آغاز جنگهاي بزرگ فيلمهاي بسياري با ايده هاي تبليغاتي و تهييج مردم براي مشاركت در جنگ ساخته ميشوند. ولي تبعات انساني جنگ و خونريزي آنچنان گسترده و وسيع است و با چنان پيامدهاي انساني وحشتناكي همراه است كه نياز به گذر ساليان طولاني براي درك و دريافت آن نيست. از اين رو روسليني هنوز جنگ دوم جهاني پايان نيافته «رم شهر بيدفاع» را ميسازد و كمي پس از پايان جنگ ويتنام فيلمهايي نظير «و اين  آخرالزمان» و يا «راننده تاكسي» ساخته ميشوند و به طوربیشتر بخوانید
farghadani32
محمد فرقداني خلاصه داستان سال 1928، لس آنجلس، كريستين كالينز مادر مجرد مجبور ميشود براي رفتن به سر كار، پسر 9ساله اش والتر را در خانه تنها بگذارد. اما زماني كه بازميگردد، والتر را در خانه نمي يابد. جست و جوهايش نتيجه نميدهد و مراجعه اش به پليس نيز سود چنداني ندارد. اما خطابه كشيش گوستاو برايگلب درباره فساد، بي لياقتي و سهل انگاري پليس لس آنجلس سبب ميشود تا رئيس پليس و ماموران پرونده تلاش خود را چند برابر كنند. چند ماه بعد، پليس به كريستين اطلاع ميدهد فرزندشبیشتر بخوانید
pakfar32
كيوان پاكفر «اينويكتوس» يا شكست ناپذير يك درام تاريخي است و همانطور كه در اين مورد خاص تاريخ و سياست و ورزش درهم آميخته اند درامي كم و بيش ورزشي هم هست. فيلمنامه فيلم بر اساس كتابي از «جان كارلين» نوشته شده است كه خبرنگاري انگليسي است كه تجارب دست اولي از وقايع فيلم داشته است و در واقع فيلم نمايش رويدادهايي واقعي است: سال 1994 است و «نلسون ماندلا» به عنوان رئيس جمهور انتخاب شده است و سياه پوستان كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل ميدهند رهبر خود رابیشتر بخوانید
ghiyas32
رضا غياث آنها ]فيلمهاي كلاسيك[ براي تماشاگران اطمينان بخش هستند،  زيرا هيچ تفاوتي ميان ايدئولوژيايه هر روز با آن برخورد ميكنند  و ايدئولوژي بر پرده سينما وجود ندارد. اين، وظيفه اي مكمل براي منتقدان فيلم است كه شيوه نظام ايدئولوژي و تركيب محصولات آن در همه سطوح را بررسي كنند.1» چرا ديدن «نامه هايي از ايووجيما» همچون «عزيز ميليون دلاري »ِ كلينت ايستوود تجربه اي لذتبخش نيست؟ )دقت كنيد كه صحبت از امر لذت بردن است نه چيز ديگر(. شايد به اين دليل كه «عزيز ميليون دلاري» دست كم دربیشتر بخوانید
mashal32
هدابيت مشعل موضوع اصلي «پلهاي مديسون كانتي» كلينت ايستوود عشق است؛  عشقي كه ناگهان از راه ميرسد و البته بيشتر از آن در مورد نظريهاي پيرامون  عشق است. نظريهاي شبيه به باورهاي سامورايي كه عشق واقعي، عشقي پنهان است و آن كه عشقش را پيش از مرگ فرياد ميزند، عاشق نيست و تنها عشقي كه تا مرگ پنهان ميماند اصيل و باشكوه است و عشقي هم كه به وصال ميرسد در خطر تكراري شدن و فراموشي است.به دنبال مرگ خانم فرانچسكا جانسون دو فرزند وي ارولين و ريچارد وصيتنامه ويبیشتر بخوانید
sayadat32
اميرحسين سيادت هنوز فاجعه اي رخ نداده. هنوز همه چيز متعادل است و بيخطر. نه قتل و سرقتي اتفاق افتاده و نه تعقيب و گريزي در كار است. كيت كه جايي در دل جنگل و كنار رودخانه، دور از چشمان پدر هالي با او خلوت كرده، پيش از بازگشت به شهر يك تكه سنگ به عنوان يادبود برميدارد. به زودي اما تكانه هايي تعادل اين جهان آرام را به هم ميزنند. «زمينهاي باير» از نيمه ميگذرد و به صحنه هاي گريز مدام ميرسد. به سفر بي مقصد كيت و هاليبیشتر بخوانید
najafi32
ترجمه:صالح نجفي «لحظه اي كه هنرمند به خواسته ديگران اعتنا ميكند و مي كوشد به درخواست ايشان پاسخ گويد، ديگر هنرمند نيست و بدل مي شود به صنعتگري ملال انگيز يا سرگرم كننده، سوداگري امين يا متقلب. » اُسكار وايلد، «روح انسان تحت نظام سوسياليستي 1» ژان لوك گدار كار فيلمسازي خود را در نخستين سال هاي دهه 1950 آغاز كرد، آن هنگام او روزنامه نگاري جوان و انسان شناسي پشت كرده به رشته خويش بود  از روي تفنن در بعضي پروژه هاي مستند كوتاه و غير حرفه اي  مشاركتبیشتر بخوانید
shamlo32
سپيده شاملو ميشود گفت اپيزود دوم ادامه اپيزود پيش است. ميتوان گفت به طور مستقلي اثر تام است. ماليخوليا را هم ميتوان واقعيت  در نظر گرفت و هم ميتوان سمبل. اگر ماليخوليا را واقعيت در نظر بگيريم، به اين معناست كه هيچ غيابي در آن نميتوان متصور شد. ماليخوليا هست، آمدنش حتمي است و برخوردش با حيات زمين يک واقعيت است كه هيچ فراري از آن نيست. جان به كودك گفته، هيچ  جايي نميتوانيم برويم هيچ فراري نيست. و عجيب است كه امسال  اين همه پيشگوي قديمي و جديد گفتهبیشتر بخوانید