اخبار

تصحيح و پوزش:  در پي چاپ ميزگرد كتاب شماره 48 سينما و ادبيات در بخشي از صحبت‌هاي آقاي خليل درمنكي در صفحه 208 عبارت پرتكرار «كلينيك روايي» در يك مورد به دليل اشتباه تايپي «كلينيك رواني» چاپ شده بود كه از آقاي كشكولي نويسنده محترم و خوانندگان عزيز پوزش مي‌خواهيم. سينما و ادبيات  بیشتر بخوانید
logo-2
اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی فراخوان داستان مجله سینما و ادبیات در شماره 47 به چاپ رسیده است.بیشتر بخوانید