ادبیات

logo-2
جعفر مدرس صادقي در گفت و گو نويسي دو گرايش مختلف وجود دارد يكي اين كه آقاجان خانم جان شما همان جور كه مي نويسي بنويس خواننده خودش درست خواهد خواند يعني اين كه اصلن لازم نيست كه در گفت و گو در بند لحن گوينده و اين حرفها باشي همان لحن روايت را در نقل قول ها هم ادامه مي دهي و اصلن مهم نيست كه داري گفت و گو ها را مستقيم و از قول گوينده نقل مي كني و اول و آخر نقل قول ها گيومه همبیشتر بخوانید
logo-2
حسن ميرعابديني درباره نوع ادبي تازه رمان مي توان از جنبه هاي گوناگون سخن گفت مثلا تاريخچه آن را شرح داد و در شرايط عيني و ذهني پيدايش آن تعمق كرد به برخورد مدرنيته با سنت رشد طبقه متوسط با سواد شدن مردم و فزوني يافتن امكان چاپ و نشر يا عرفي شدن امور جامعه و مناسبات مردم تغيير مخاطب و رشد فرديت توجه كرد…بیشتر بخوانید
logo-2
احمدرضا احمدي در نسل ما 1319 يي ها سپانلو و آيدين آغداشلو از استثناها هستند به قول قديمي ها آنها هم صاحب جمال هستند هم صاحب كمال. سپانلو وقتي كه كتاب در جست و جوي واقعيت را نوشت در ادبيات ما چنين تحليلي وجود نداشت تحليل ها همان تحليل هاي ژدانفي بود كه نمونه بارزش كتاب رئاليسم و ضدرئاليسم در ادبيات بود اين يك بعد سپانلو بود بعد ديگر سپانلو شعر و شاعري او بود كه هست…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
عباس محبعلي محمد علي سپانلو شاعر منتقد ادبي و مترجم متولد 1319 تهران است وتا به حال نزديك به هفتاد جلد كتاب در زمينه هاي شعر و داستان و تحقيق به صورت تاليف و يا ترجمه منتشر كرده است او فعاليت ادبي اش را در دهه 1340 شروع كرد و با منظومه پايده روها شهرت يافت از ميان اشعار او منظومه (خانم زمان) اقبال عمومي پيدا كرد كه سال 84 به همراه مجموعه هاي (تهران بانو) و (پياده روها) و (خاك) و (هيكل تاريك) در يك كتاب توسط انتشارات فرهنگبیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
احمد پوري محمد سپانلو شاعر است و بيشتر به اين هنر آوازه دارد هر چند در معرفي هاي كوتاه از او هنرهاي ديگرش كه نقد و ترجمه است قيد مي شود اما شايد به سبب حجم كارهاي شعري اش يا اينكه از آغاز كار با شعر در مطبوعات حاضر شده او را شاعر مي شناسند كه به نظر من صدالبته به خوبي به اين هنر آراسته است اما درباره ويژگي هاي نقد و نظرش كمتر گفته شده است…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
حافظ موسوي در بين شعرهايي كه در يك سال اخير از سپانلو منتشر شده است تا جايي كه من خوانده ام- دو شعر (مبارز) و (مجسمه) داراي درونمايه مشتركي هستند. هر دو شعر شعرهايي روايي اند كه از منظر سوم شخص روايت مي شوند من در ادامه به اين سوم شخص بازخواهم گشت و توضيح خواهم داد كه اين سوم شخص در اين دوشعر چه نقشي دارد…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
هيوا مسيح از وقتي يادم مي آيد از وقتي شروع به خواندن شعر نو كردم از وقتي پا به دنياي شعر و شاعري گذاشتم نام محمد علي سپانلو را در كنار ديگران شاعران پس از نيما به خاطر دارم وقتي او (آه … بيابان) را منتشر كرد من هنوز به دنيا نيامده بودم من با منظومه خاك او متولد شدم دو ساله بودم كه رگبارها منتشر شد و در دوران راهنمايي با (نبض وطنم را ميگيرم) و سپس (پياده روها) چاپ پنجم با شعر او آشناتر شدم…  بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
یداله رویایی محیط زیست برای اینکه آلوده نشود به ادبیات احتیاج دارد به محیط زیست امروزی باید ادبیات امروزی بدهیم مبارزه با آلودگی محیط زیست هم امروز یکی این است که به آن نگاهی دیروزی نکنیم اطراف ما از ما فاصله گرفته اند ما مثل پدران مان نزدیک به طبیعت زندگی نمی کنیم و یا مثل اجدادمان در متن یا بطن طبیعت نیستیم پس ما باید زبان فاصله ها را بفهمیم تا بتوانیم اطرافمان را درک کنیم…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
غلامحسین میرزا صالح نویسندگانی به اجبار پای بر گلوی خویش نهادند و آوایشان را فرو خوردندن و شکوه مقدر آثارشان را در ستایشی حقیرانه از رژیم بر باد دادند. آنان قریحه خویش را برکنده دژخیم نهادند. نیکلای شیواروف مسئول امور نویسندگان در واحد چهارم پلیس سیاسی کسی که نادژدا ماند لشتام در وصفش گفته بود (حیوانی است نفرت انگیز/ آدمی حرامزاده و بی سروپا) بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از خبر چینان و خفیه نویسانش گزارشی از وضعیت اجتماعی و فعالیت های ادبی آندری پلاتونف فراهم آورد که مستندیبیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
علی اصغر حداد اگزیستانسیالیسم فرانسوی آن گونه که سارتر آن را نمایندگی می کند برای ما ایرانی ها کم و بیش شناخته شده است این اگزیستانسیالیسم سرشار است از روح مقاومت علی نیروهای اشغالگر آلمانی سارتر در نمایشنامه (مگس ها) که در سال ۱۹۴۲ یعنی در زمان اشغال فرانسه به روی صحنه رفت تفسیر جدیدی از داستان ارست به دست می دهد و می گوید انسان محکوم به آزادی است و رسالتش عمل است…بیشتر بخوانید