ادبیات

logo-2
سيدعلى صالحى يكي دو ساعت گپ دوستانه خانه نشين ام كردند/هم به تهمت يكي ترانه/ كه براي تو سرودم. در دادگاه نامي از دريا نياوردم/ گفتم سيد علي صالحي/ يك نفر ديگر است. من فقط كاتب كلمات محرمانه ي آن ماهم…  بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
علي بابا چاهي ادامه غضروف هاي تن خويش است    مار/ ادامه يكديگريد شما ادامه ي يكديگريد معرفت از ساق پايتان ساطع بشود هم ادامه ي يكديگريد / چهار پنجره / چهار طاق/ چهار اتاق ساعت به وقت قناري يا فاخته اين قصد چند راوي زن دارد…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
حافظ موسوي در بزرگراه همت وقتي دقيقه ها كش مي ايند/ و سقف اتوبوس نارنجي مي شود  در هم فشرده مي شويم بافته مي شويم ساخته ميشويم بي آنكه بر زبان آمده باشيم/ آقا ميشه لطفن اون پنجره رو كمي باز كنين / باز نمي شود كرد/ برعكس حتي فشرده تر ادات تشبيه حذف نشانه ها حذف خط كسره حذف…بیشتر بخوانید
logo-2
امير احمدي آريان وقتي از ماندگاري شخصيت ها حرف مي زنيم يا از تاثير شان بر دنياي واقعي / وقتي ميگوييم دن كيشوت و ابلوموف و راسكلنيكف و اليور تويست ماندند و ضرب المثل شدند و نام هر كدامشان دال بر وضعيتي خاص در عالم واقعي و درعلوم ديگر و گفتارهاي ديگر است از چه حرف مي زنيم؟ اتفاقي كه مي افتد اين است كه نويسنده اي شخصيتي خلق ميكند…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
محمد آزرم طوري چيده ام كه چنباتمه نشسته دور سرش شالمه بسته انگشت دست چپ اش را به حال تعجب به لب گذاشته دختري با لباس بلند سياه خم شده گل نيلوفر تعارف اش كند طوري چيده ام سيف القلم بر مرگ برگ طراحي كند با سيانور آدم ها را تلخ اول و آخر زمان را با زبان اول و آخرش نخسي سال 1313 را ساتنطاق از هوا مرده ها را تعين هويت زمان و زمين و زبان را اول و آخرش طوري چيده ام…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
از آنا كارنينا حرف ميزنم شخصيت اول رمان معروف تولستوي همان دختر بسيار زيبا كه به كارنينا مرد محترم و محتشم و مسن كه بيست سال از آنا بزرگتر است دل مي بازد و به او شوهر مي كند اما بعد ها دختر بوالهوس جوان از راه راست منحرف مي شود و با دولتمردي به اسم فرونسكي  عشق مي ورزد شوهر آنا عاقبت از ماجرا خبردار مي شود اما با بزرگواري او را مي بخشد شايد چنان عاشق آنا بود كه دل كندن از او برايش ممكن نبود.بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
شيوا ارسطويي مفهوم تاثير گذاري در خلق شخصيت زن اثيري و در رابطه ميان خالق و مخلوق اين شخصيت جهت معكوس پيدا كرده است پس از سال ها تحقيق در پديدار شناسي مولفي مانند صادق هدايت بايد اين را دريافته باشيم كه هدايت پيش از اينكه شخصيتهاي داستاني اش روي مخاطب هايش اثر بگذارد ودش به عنوان يك كاراكتر داستان نويس در حال تاثير گذاري روي عصر و دوره اش بوده و همچنان نيز هست…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
عليرضا اكبري لنين در سال 1922 در يكي از نطق هاي خود گفت روسيه سه انقلاب را از سر گذرانده و هنوز آبلوموف ها باقي اند اشاره يك رهبر سياسي همچون لنين به رمان و شخصيت آبلوموف در يك نطق رسمي نشان مي دهد كه اين شخصيت تا چه اندازه برآمده از عمق واقعيت حاكم بر جامعه روسيه در زمان نگارش اثر بوده است تاثير و ماندگاري اين شخصيت به قدري است كه ايوان تورگنيف مي گويد تا زماني كه حتي يك روس زنده است آبلوموف هم در يادها زندهبیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
يونس تراكمه خالق شخصيت در داستان نويسنده است اما شخصيت هاي داستاني عمولا بر اسا نمونه هاي واقعي در جامعه و در زندگي نويسنده ساخته مي شوند هيچ گاه شخصيت هاي داستاني طابق النعل بالنعل و عينا” مانند نمونه واقعي آن از كار در نميايد حتي درداستان هاي واقع گرا به رغم نيت و خواست نويسنده اين اتفاق نمي افتد روايت نويسنده از يك آدم واقعي تا بركاغذ نوشته شود از ذهن و زبان اين روايتگر مي گذرد و آغشته مي شود…بیشتر بخوانید