ادبیات

logo-2
به طور قطع همه ما ديالوگ هاي درخشاني از داستانهاي محبوب مان در ذهن داريم ديالوگ هاي كليدي اي كه وقتي ياد آن شخصيت افتاده ايم ناخودآگاه به ذهنمان آمده و حتي بلند بلند تكرارش كرده ايم ديالوگ هايي كه چنان مضامين و مفاهيم انساني را غني و موجز بيان كرده اند كه ديگر نيازي به تكاپوي ما براي اثبات حقيقت آنها نيست در سينما كه موضوع بسي جدي تر و كليديد تر است چون ديالوگ ها را با همان لحن شخصيت ها تكرار كرده ايم…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
احمد اخوت ظاهرا فوبر اول بار از اين دستگاه سخن گفت معتقد بود اغراق نيست اگر بگوييم رمان جديد هويتش را مديون اين دستگاه است اين البته  از ابتداي پيدايش انسان وجود داشت آدم هايي كه هر يك لحن خاص خود را داشتند اما كسي متوجه اش نشد مثل ماهي كه نمي داند در آب است هركس به طرزي خاص به قول فلوبر بر لون خويش حرف مي زند و نويسنده صداهاي آدمها را در ذهنش ضبط و آنها را در دساتانش بازسازي مي كند…بیشتر بخوانید
logo-2
ناتاشا اميري دنيايي كه كسي در آن صحبت نكند چطور جهاني به نظر مي رسد؟ در بيرون همه چيز وجود دارد درخت، ماشين، گل، مورچه، چرخ و فلك، من، شما و كودك و گداي افليج… اما هرچه هم كه صدايي با طنين و لحني گنگ در گفت و گويي يك طرفه در درون مان يك ريز حرف بزند حداقل اتفاق خيلي مهمي نمي افتد تاكلامي از دهان كسي بيرون نيايدبعد انگار جرياني شكل ميگيرد كه روابط و عواطف را مي سازد. آنچه در عالم واقعيت كم است انگار فقط صحبتبیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
بهناز علي پور گسكري پرسش اين است چرا در زمان هاي ايراني گفتمان سنتي مولف محور و سلطه يك صدا بر صداهاي ديگر حضوري آشكار دارد؟ به معناي ديگر چرا كثرت صداها و آواهاي مستقل و جداگانه ازآنها  به گوش مان نمي رسد؟ و اما پاسخ در بسياري از زمان هاي ارزشمند فارسي تركيب و همخواني صداهاي مختلف و مستقل حضوري بلامنازع دارد بحث روي رمان هايي كه ادبيات را به ابزار سياسي ايدئولوژيك و سلطه گرانه تبديل كرده اند…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
علي عبدالهي همه مي دانيم كه ديالوگ در ادبيات به ويژه در نمايش و قصه جايگاه خاصي دارد كه نمي توان در يادداشتي به اين كوتاهي به همه سويه ها و معاني آن پرداخت. اين نوشته هم نمي تواند چيزي بيش از تاملي كوتاه در اين باب باشد ولي پيش از هر چيز ناگزيرم گريزي به مفهوم لغوي و تاريخچه ديالوگ هم بزنم. واژه ديالوگ از عبارت ديالوگوش (گفت و گو) يا با هم سخن گفتن يوناني گرفته شده است…بیشتر بخوانید
logo-2
محمدرضا كاتب تك صدايي هميشه ريشه آثار فراواني بوده است در اين نوع آثار نگاه و معنايي خاص از سوي هنرمند و نويسنده به سوي مخاطب در مسير يك طرفه در جريان است و به دليل همين يكسويه بودن و انعطاف نداشتن پيام است كه برخي آن را مثل انواع و اقسام تبليغات نوعي هجوم به عرصه شخصي افراد به حساب مي آورند وقتي ما با يك بيلبورد تبليغاتي در شهر روبه رو مي شويم ناخواسته مورد هجوم قرار ميگيريم …بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
قاسم كشكولي خانم سردبير مي گويد البته تلفني مي خواهيم در مجله سينما و ادبيات راجع به گفت و گو – گفت و گو كنيم همين طور چند صدايي. ميخواستم بگويم كدام گفت و گو؟ كدام چند صدايي؟ چند صدايي در چي؟ در رمان؟ متعلق به چه جغرافيايي است؟ عربستان؟ ايران؟ يا اروپا؟ نگفتم. گفتم اين روزها ابدا” حس نوشتن ندارم اين روزها بيشتر ترجيح ميدهم سيگار دود كنم و به موسيقي اضمحلال خود در روز مرگي گوش كنم…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
سيامك گلشيري ديالوگ خوب چه ديالوگي است؟ منظور از ديالوگ زنده يا ديالوگي كه به زبان زنده مردم نزديك است چيست؟ آيا ديالوگ هم مي تواند به زبان زنده نزديك باشد و هم نمايشي بودن خود را حفظ كند؟ اينها سوالاتي است كه هر داستان نويسي با آن مواجه است.اما در واقع چيزي كه بايد قبل از همه اين سوالات مطرح كرد اين است كه اساسا” چرا قرار است ديالوگ در داستان و يا رمان اهميت بسيار زيادي پيدا كند و چرا تمامي داستان نويسان به نوعي درگير آن هستند؟…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
عليرضا اكبري چه كسي مي تواند رگتايم يا وداع با اسلحه يا غرور و تعصب را بدون ديالوگ فراموش نشدني شان تصور كند؟ چطور مي توانستيم ساده دلي پرنس ميشكين را بدون خواندن حرف هايش كه همه بي درنگ از ذهن بر زبان جاري مي شد دريابيم؟ زمان و داستان از انسان سخن مي گويند و انسان با كلام. پس چطور ميتوان داستان نويس بودو توجهي به كلام شخصيت ها نداشت؟ بديهي است هر داستاني اقتضائات خود را دارد …  بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
محمد محمدعلي همگان از طرف اسطوره هاي قديمي و جديد احاطه شده اند نخست در خانواده توسط مادر و مادربزرگ. پس در مدرسه با بزرگ ديدن معلمان و مديران و آموزه آنان. سپس از طريق شنيده ها و خوانده ها در دانشگاهها يا استاديوم هاي ورزشي و فيلم ها… از همه مهمتر روايت هايي است كه اسطوره ها خود براي ديگران تعريف مي كنند و شنونده يا خواننده را قدر مي سازند انواع روايت هاي يك اسطور را كنار هم بچيند…  بیشتر بخوانید