ادبیات

۷۷-۲۳۴
امیرحسین خورشیدفر، فرشته اسدزاده:  بازنمایی کلمه و مفهوم پرکاربرد و آشنایی است. از اتفاق مفهوم مناقشه‌برانگیزی نیست، معنایی که کلمه بازنمایی به ذهن هریک از ما متبادر می‌کند احتمالاً در بیشتر موارد یکسان است یا اشتراکات فراوانی دارد. در اینجا، می‌کوشم نخست پاره‌ها و کردوکار دستگاه بازنمایی را در عمومی‌ترین حالت توصیف کنم. مثل آنکه ماکت ساده‌ای بر اساس دستگاهی پیچیده ساخته شود تا کارکردهای گوهری دستگاه را پدیدار کند. اگر ماکت، مدل دقیقی از دستگاه بازنمایی باشد می‌توانیم اقتضائاتی را مشاهده کنیم که درنتیجه بروز بازنمایی در نظام‌های زیبایی‌شناسیبیشتر بخوانید
۷۷-۲۲۳
مجید اخگر: در آنچه در پی می‌آید می‌خواهیم در مورد نسبت هنر و اثر هنری -از هر رسانه و نوع و متعلق به هر دوره‌ی تاریخی- با مفهوم مکان تامل‌ کنیم. بد ندیدم که صحبت در این مورد را با پیش‌کشیدن یکی از فرم‌های بیانی‌ای آغاز کنم که از سه‌، چهار دهه‌ی آخر سده‌ی بیستم با هدف برقراریِ پیوند دوباره‌ی اثر هنری با مکانی انضمامی شکل گرفتند، مکانی که اثر از آن برمی‌آید، و مکانی که با عمل دریافت مخاطب بدان «بازمی‌گردد». منظور ما هنرِ site-specific یا مکان‌‌-‌ویژه است؛ اثریبیشتر بخوانید
۷۷-۲۱۰
ترجمه‌: پیام چمانی: مقاله‌ی در‌خور اهمیت و در عین حال نادیده‌انگاشته‌ی مارکی دوساد درباره‌ی زمینه‌ها و دلایل پیدایش رمان، در چند دهه‌ی اخیر بارها از جانب منتقدان و مورخان ادبی بررسی شده است. در این مقاله نویسنده بر آن است که این شیوه‌ی نوشتار حاصل تحولی تاریخی است که نوشتار را از شرایط و ضوابط باستانی منفصل می‌کند. در پس‌زمینه، اتمسفر انقلاب فرانسه و نتیجه‌ی آن نیز مدنظر نویسنده است. به سبب دشواری‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر نوشته‌های دوساد، از این مقاله نسخه‌های متعددی همراه با تغییرات و حتی تحریفاتبیشتر بخوانید
۷۷-۲۰۴
سارا هِلاله: با وجود یکسان‌انگاریِ دیوارنویسی با نقاشی‌های روی دیوار در دورانِ نوسنگی و قدمت تاریخی‌ای که برای آن برشمرده‌اند، دیوارنویسی به عنوان پدیده‌ای فرهنگی‌اجتماعی، در گسست با گذشته و محصول جهان مدرن است. این پدیده، گاه با کژرفتاری(vandalism) که به معنای تخریبگری اجتماعی و اموال عمومی است و نوعی ناهنجاری رفتاری تلقی می‌شود، یکسان انگاشته شده است. اما دیوارنویسی‌ها از بعضی جهات دارای اهمیت یگانه و ممتازی هستند. کانونِ اهمیت آنها در مطالعات ادب عامیانه و بُعد فرهنگی است چرا که در مطالعه آنها علاوه بر دسترسی به بعضیبیشتر بخوانید
۷۷-۲۳۰
محسن نوری‌چپی:  هرکس مرگش را همراهِ خود دارد، بسانِ میوه‌ای که هسته‌اش را. (راینر ماریا ریلکه) غالباً درست‌ترین و بادقت‌ترین تصاویری که از یک شهر فیلمبرداری شده‌اند، هیچ چیز از چهره‌ی واقعی آن شهر نشان نمی‌دهند. (بلا بالاش) همچنان که اندیشه برای وجودداشتن نیازمند آشکارشدن است و وجود برای پدیدارشدن نیازمندِ جاست، آدمی اساساً متکی به مکان است. نوربرت شولتز معتقد است «این هویتِ مکان است که موجب هویتِ انسان می‌شود» و هایدگر می‌گوید «در حقیقت فضا به واسطه‌ی مکان به وجود آمده است». اما مکان تنها محدود به ساخته‌هایبیشتر بخوانید
۷۷-۲۰۲
شهریار وقفی‌پور:   هر گاه پرسشی پیش کشیده می‌شود، دو استراتژی برای پرداختن به آن هست: اول اینکه جوابی «درخور» برای آن سوال پیدا یا ساخته شود؛ دوم اینکه چرا این پرسش پیش نهاده شده است. پرسشِ نسبتِ میانِ «رمان» و «خیابان» نیز از این قاعده مستثنی نیست. حال، اگر استراتژیِ دوم را برگزینیم، باید بر این موضوع درنگ کنیم که این نسبت به چه «مسئله‌ساز» یا «پروبلماتیک»ی اشاره دارد؟ شاید بد نباشد به اصطلاحی اشاره کنیم که چند سالی است در برخی نوشته‌های انتقادی در باب ادبیاتِ داستانیِ اینبیشتر بخوانید
۷۷-۱۵۷
… سال‌ها بعد در میان اشباحی که از «چارباغ» می‌گذشتند کسی صدا زد: آصفه! و چون برگشتم پرسید: چند سال گذشته است؟… (گوشه‌های اصفهان، کیوان قدرخواه)   ۱-‌ چگونه به خیابان به عنوان یک پدیده بنگریم؟ یک فرم. قاب و قالبی که موضوع و مضمون رمانمان را شکل دهد، خود را بر ساختار اثر تحمیل کند. این میزگرد بر آن است تا نخست به تاثیر مردم و امر قدرت بر خیابان بپردازد، سپس به تاثیر خیابان بر این دو. در پایان‌بندیِ مردی که نفسش را کشت، هدایت؛ عدل، چوبک؛ صبحبیشتر بخوانید
۷۷-۱۶۸
احمد اخوت: «خیابان‌های لندن نقشه‌های خود را دارند، اما اشتیاق ما برای یافتن جاهای تازه ناشناخته و کشف‌‌نشده است و کسی نقشه‌اش را نکشیده. اگر از پیچ این خیابان بگذری چه جاهایی در انتظارت است؟» (‌ویرجینیا وولف) بعضی از تاریخ‌ها مهم و دوران‌سازند. مثلاً قانون تاسیس بلدیه (شهرداری) به‌وسیله مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۵ هجری قمری، یعنی درست پس از اعلام مشروطیت. «بر طبق قانون مزبور حفظ منابع شهر در ایفای حوایج اهالی و آذوقه شهر و نظافت و روشنایی و تقسیم آب به عهده بلدیه واگذار شد وبیشتر بخوانید
۶۸-۱۶۳
ترجمه: پویا رفویی: فراموشکاری: ناحضور، ناغیاب. به سراغ فراموشی رفتن، هماهنگی با چیزی است که پنهان می‌کند. فراموشی، در کنار هر رخداد فراموش‌شده‌ای، توأمان رخداد فراموشی است. فراموشکاری یک واژه روارویی با این امکان است که چه بسا تمام کلام فراموش شود، در جوار با تمام کلام باقی‌ماندن، چنان است که انگار کلام فراموش شده باشد، و نیز در جوار با فراموشی‌بودن خود چنان کلام است. فراموشی سبب می‌شود تا کلام در تمامیت خود گرداگرد کلمه‌ای فراموش‌شده مجموع شود. در فراموشی چیزی هست که مانع از ورود ما می‌شود، وبیشتر بخوانید
۷۶-۱۷۰
آرش آذرپناه: در جامعه‌ی امروزِ ایران دو دیدگاه کلی درباره‌ی تاثیر سیاسی و اجتماعی نفت و آثار کشف آن بر حیات اجتماعی امروز وجود دارد؛ دیدگاه نخستین کشف نفت را مهم‌ترین عامل محرک در برساختن ایران مدرن و پایه‌گذاری بنیادهای مدرنیته در ایران از اواخر دوره‌ی قاجار می‌داند و دیدگاه دیگر آن را سببِ نقمت مردم رنج‌دیده‌ای می‌داند که آغاز دوران استعمار و زندگی استثمارگرانه‌ی کارگری در ایران را کلید می‌زند. در این گرایش نفت آشکارا ماده‌ای سیاه -هم در ظاهر و هم در تمثیل- است که زندگی سیاه وبیشتر بخوانید