سینمای ایران

MASTER 29.indd
مهرزاد دانش نقد نوشتن بر روي فيلمهاي مسعودكميايي كار دشواري است مولفه هاي ثابتي در فيلمهاي او وجود دارند كه عموما درمقام ضعف آثار او محسوب مي شوند و از همين رو در هر نقدي كه بر فيلم جديدي از او نگاشته مي شود تكرار اين مولفه ضعف ها اجتناب ناپذير است و چنين شيوه اي به هر حال خوشايند نيست .جرم از اين حيث وضعيتي مضاعف دارد چه آنكه نه تنها شامل همه آن ضعف هاست…بیشتر بخوانید
logo-2
احمد طالبي نژاد جرم/ آخرين فيلم مسعود كيميايي است. فيلمي متفاوت با آنچه تاكنون از او ديده ايم. يك تجربه منحصر به فرد در كارنامه فيلمسازي  كه اغلب آثار او را مخاطبان عام و خاص تقريبا” به يك اندازه دوست داشته اند. جرم ممكن است نتواند اين دو طيف را را راضي كند ولي اين اصلا” مهم نيست. مهم آن است كه كيميايي در هفتاد سالگي هنوز خانه نشين يا بازنشسته نشده. اما كم حوصله شده است. اين كم حوصلگي را شايد بتوان در جرم هم احساس كرد…بیشتر بخوانید