پرونده هر شماره

41-tosi
شخصيتهاي ماندگار سينماي ايران در نشست مهدي فخيمزاده، رضا كيانيان، فريبرز عربنيا، جواد طوسي : با مرور دوره‌هاي مختلف سينماي جهان و متمركز شدن در مقاطعي از تاريخ سينماي ايران، به اين واقعيت مي‌رسيم كه اغلب نقش‌هاي تاثيرگذار و ماندگار وابسته به يك فيلمنامه‌ي حرفه‌اي قرص و محكم بوده‌اند كه در آن آدم‌ها (اعم از تيپ و شخصيت) حضور قابل باور و هويت سينمايي دارند و در مرحله‌ي بعدي عوامل پوشش‌دهنده‌ي اين متن خوب نوشته شده (اعم از بازيگر و كارگردان) به درستي انتخاب شده‌اند. به ويژه در حوزه‌ي بازيگريبیشتر بخوانید
41-baharlo3
عباس بهارلو : داستان‌ها و شخصيت‌ها در فضا و مکان سر و شکل مي‌گيرند. هيچ دو داستاني که موضوع و شخصيت‌هايي شبيه به‌هم دارند در زمان و مکان‌هاي متفاوت شبيه هم از کار درنمي‌آيند؛ اما اگر سنخ‌‌ها و شخصيت‌ها با حال و هواي زمان و مکان‌شان در ارتباط هستند چه‌گونه در دوره‌هاي بعد مي‌توانند با مخاطباني در زمان و مکان ديگري ارتباط برقرار کنند؟ بيش از هشت دهه از عمر سينماي داستان‌پرداز ايران مي‌گذرد، در اين هشتاد و اندي سال خيل عظيمي از سنخ‌هاي اصلي و فرعي در فيلم‌ها خودنماييبیشتر بخوانید
41-aghighi
سعيد عقيقي : اشاره: اين مطلبِ يک معلمِ فيلم‌نامه‌نويسي‌ست که مي‌کوشد درباره‌ي ديالوگ‌نويسي سخن بگويد. پس در نوساني عامدانه ميان لحن محاوره و ادبي، و با استفاده از نمونه‌هاي آشنا، ابتدا سعي مي‌کند صميميتي ميان لحن نوشته وخواننده‌اش ايجاد کند؛ صميميتي که به‌طور موازي، ناگزير است ميان هر فيلم‌نامه‌نويس و گفت‌وگوهاي مورد نظرش به وجود بيايد. مقاله‌اي‌ست در حد چند پيشنهاد. اميد که به‌کار آيد.  گفت‌وگوي سينمايي بيش از هر چيز ديگر در ياد مي‌مانَد. بي‌جهت نيست اگر بسياري از فيلم‌هاي ايراني اين سال‌ها به طرفه‌العيني از ياد رفته‌اند. حتابیشتر بخوانید
41-eshghi
بهزاد عشقي : از سايه گريزي نيست و هر انساني در نهانخانه‌ي وجود خود نيروهاي ويرانگري دارد که مدام مي‌بايد پنهانش کند. از ديد يونگ سايه نمودار جانب منفي شخصيت انسان و چکيده‌ي صفات ناخوشايندي است که با قوانين و قواعد زندگي سازگاري ندارد. هرگاه که کهن‌الگوي سايه پديدار مي‌شود، انسان تجربه‌اي غريب و تکان‌دهنده را پشت سر مي‌گذراند. به تعبيري ديگر سايه از قلمرو نياکان حيواني ما سر بر مي‌آورد و فرومايگي انسان ابتدايي را نشان مي‌دهد. سايه جدا از کارکردهاي روانشناختي، و نقشي که در فردانيت انسان دارد،بیشتر بخوانید
41-Sadr
نيوشا صدر : ماندگاري شخصيت‌هاي سينمايي، متاثر از اتفاقات متفاوت و متنوعي است که بررسي همه‌جانبه‌ي آن، پژوهشي گسترده ‌را مي‌طلبد. تنها کارگرداني و فيلمنامه و بازي بازيگران نيست که موجب ماندگاري يک اثر مي‌شود، بلکه شرايط سياسي، تاريخي و اجتماعي و حتي وضعيت اقتصادي جامعه نيز در آن دخيل است. آثار سينمايي، به دلايل فراواني از جمله وابستگي شديد به سرمايه و تغييرات سريع تکنولوژي، پيوندي ناگسستني با زمان برقرار مي‌كنند که کمتر در ادبيات يا حوزه‌ي هنرهاي تجسمي شاهد آن هستيم. به همين علت و به دليل پرهيزبیشتر بخوانید