پرونده ویژه

tavakoli31
حسين توکلي با محبت و احترام بيکران يکي از موجزترين و گوياترين صورت بنديها از وضعيت انسان مدرن، صور تبندي فرويد از سهکشف مهم است که غرور توهم آلود بشر را نابود کردند؛ انقلاب کوپرنيکيکه ثابت کرد زمين مرکز عالم نيست، و زمين دور خود ميچرخد و نه برعکس؛ داروينيسم که ثابت کرد انسان جانوريه مطراز ديگر جانوراناست، و وجودش ضرورتي نداشته؛ و کشف «ناخودآگاه » دستاوردبسيار ارز شمند خودِ او که طي آن ثابت کرد انسان، بر انديشه ها ورفتارهايش تسلط و آگاهي ندارد. و آنچه به عنوان آگاهي نمود مييابد،محصولبیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
ارسلان ريحان زاده بهار است و ماه بر صدر آسيمان به تو فكر ميكنم كه از درون كاملم. نسيمي ملايم از فراز كشتزارها سوي من مي آيد. به تو فكر ميكنم و نامه را نجوا ميكنم من من نيستم من خوشحال هستم. فردا خواهي آمد و با من قدم خواهي زد و در كشتزارها گل ها را خواهي چيد.و من با تو در كشتزارها قدم خواهي زد تماشاكنان تو كه گل هارا مي چيني…  بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
صالح نجفي در اواخر دهه 1960 و در سال هاي دهه 1370 دوره اي كه ماركسيسم لكاني در اوج رونق بود بسياري از پيروان فرانسوي لكان مجذوب و مسحور امريكا ستيزي او شدند گرايشي كه به ويژه در مخالفت شديد لكان با روي آوردن روانكاوي به روانشناسي من (PSYCHOLOGY-EGO) محسوس بود به زغم لكان اين چرخش جلوه اي ايدئولوژيك از شيوه زندكي آمريكايي بود…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
امير هوشنگ افتخاري راد نوشتن درباره عشق همواره نه مستلزم قسمي فاصله گرفتن از تجربه عشق كه دست بر قضا كلنجار رفتن و غلت زدن در خود تجربه كه عموما آميخته به شوري رمانتيك است و البته به خاطر منطقه پر خطر عشق مي تواند به همان اندازه تلالواش به ابتذال كشيده شود از يك حيث روزنه نجاتش وجود دارد من حيث تفكر يا به بياني ديگر-به قول بديو- به واسطه نوعي (منطق محض)…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
رحمان بوذري وينسنت برومر الاهي دان مسيحي در سال 1392 در اشتلن بوش آفريقاي جنوبي به دنيا آمد بين سالهاي 1357 – 1351 مدرك كارشناسي الاهيات و پس از آن كارشناسي ارشد در فلسفه خود را از دانشگاه اشتلن بوش دريافت كرد سپس به دانشگاه ها روارد رفت و دوره كارشناسي ارشد الاهيات را طي كرد بين سال هاي 1961-1957 دكتراي الاهيات را فلسفه دين از دانشگاه اوتر خت هلند دريافت كرد و به مدت سه دهه در اين دانشگاه تدريس كرد…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
علي عباس بيگي وضعيت اين ضميمه وضعيت يك پيوستاري ضروري است در اين ضميمه از نيچه بحث نمي شود اين ضميمه يك تحقيق كوتاه راجع به منطق كمدي است  قرابت ذاتي آن با كاركرد عشق مي توانستيم بگوييم با عشق كه (در كار )مي شود . البته كمدي و خنده مضمون هاي در حد اعلي نيچه اي هستند در حاليكه شايد عشق قابل لمس ترين شكل دو باشد نه صرفا به معناي يك زوح به معناي دوفرد/ بلكه در عوض در مقام شكلي كه به نحوي و به شكل مكانيبیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
امير كيان پور اين مصاحبه بخشي است از گفت و گوي طولاني آلن بديو و نيكلا ترونگ كه در جشنواره آوينيون سال 2008 در چارچوب سلسله نشست هاي (تئاتر ايده ها) صورت پذيرفت. بعد تر اين گفت و گو به صورت صوتي و سپس با اندكي تغييرات در كتابي در هفت فصل با عنوان در ستايش عشق منتشر شد مصاحبه پيش رو فصل چهارم همين كتاب است…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
ارسلان ريحان زاده چرا مردان و زنان اغلب دو شريك عشقي اختيار ميكنند يكي همسري ثابت و ديگري معشوقي دست نيافتني؟ افرادي كه به اين قبيل دوتاييتمايل دارند معمولا از تحمل ناپذيري ازدواج شان شكايت دارند و روياي خلاصي از محدوديت ها و قيودي را در سر مي پرورانند كه ظاهرا” همسران شان برايشان تحميل مي كنند ليكن وقتي كه ازدواج بداقبال شان عملا خاتمه يابد شاكيان دلايل وجودي خود را اغلب از دست مي دهند و خود را در يك زندگي گوشه گيرانه و بدون اشتياق محبوس مي كنند…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
حسين توكلي هرگونه مفهوم پردازي درباره عشق اگر در پي تقليل آن به شكلي خاص و تكين نباشد از مواجهه با دگرگوني هاي گسترده جهان پرشتاب امروز و مناسبات بي مرز ارتباطي آن ناگزير است . از ميان رفتن هرگونه ثبات و تضمين و فرمانروايي ناپايداري تغيير و سياليت ويژگي مهم جهان معاصر و پديده هاي زاده آن است…بیشتر بخوانید