دسته‌بندی نشده

News-1397-09-01
حدود ۶۰ سال پیش در شهر کوچک هالکوم در ایالت کانزاس، مزرعه دار خوش نامی به همراه خانواده اش قتل عام و هر چهار نفر کشته شدند. این سوژه یک رمان جدید برای ترومن کاپوتی به نام «در کمال خونسردی» شد. کاپوتی نویسنده ای بود که در سینما به عنوان بازیگر، فیلمنامه نویس وکارگردان تجربیاتی داشت و برای نوشتن رمان خود به هالکوم رفت وزمانی در حدود شش سال از نزدیک و دور تحقیق میکرد و جلسات متعددی با مردم و حتی قاتلان داشت. به این ترتیب رمان در کمالبیشتر بخوانید
News1397-08-28
۱-ویژه روبر برسون‌: تحلیل زندگی و کارها، ده ها مقاله و نقد فیلمها و یادداشتهای‌ خواندنی در باره برسون و سینمای فرانسه ۲-مدیریت سینمای ایران: عملکرد و چالشهای پیش رو ۳-نانوشتن و نانوشته ها : تعمقی گسترده پیرامون آنچه هنرمند ننوشته ولی مخاطب میخواند و میشنود ۴-در کمال خونسردی – از حادثه تا ادبیات و سینما: وقوع حادثه قتل، رمان ترومن کاپوتی بر اساس حادثه و فیلم بلند ریچارد بروکس بر اساس رمان ۵-هنر وسیاست: هارولد پینتر و سیاست های سلطه طلبانه و آمریکا-بریتانیا و بخشهای هیروگلیف، از دل نظریهبیشتر بخوانید
News-1397-8-7
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم “مریخی” ساخته ریدلی اسکات ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٩ مجله سینما وادبیات ) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر ، زمان :روز پنج شنبه ۱۰ آبان ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
۱۳۹۷-۰۸-۰۱-۱
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم “پرومتئوس” ساخته ریدلی اسکات ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٩ مجله سینما وادبیات ) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر ، زمان :روز پنج شنبه ٣ آبان ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.  بیشتر بخوانید
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم “بیگانه” ساخته ریدلی اسکات ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٩ مجله سینما وادبیات ) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر زمان :روز پنج شنبه ٢۶ مهر ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.  بیشتر بخوانید
news-1397-07-04
سینما؛ الف- سینمای جهان – نیم ویژه ریدلی اسکات -سینمای ترکیه از یشیلچام تا امروز – از دل نظریه ها: نظریه مولف(بخش دوم) ب-سینمای ایران(سینمای صنعتی) – گفت و گوی جمعی و مقالات ج- اکران و اکنون(شعله ور) د-گفت و گوی ویژه:(سعید کنگرانی) …………. و ادبیات؛ ه-شعر و داستان: داستان محاصره برلن نوشته آلفونس دوده ترجمه احمد اخوت و معرفی مجموعه شعری از هلدرلین با ترجمه محمود حدادی ——— و- ادبیات اشغال و اشغال ادبیات: -عنایت سمیعی، بهمن بازرگانی و امیرحسن چهلتن و کیهان خانجانی در گفت وگوی جمعی دربیشتر بخوانید
news-1397-06-20-1
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند. تحلیل و نمایش فیلم بلید رانر ساخته ریدلی اسکات ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٩ مجله سینما وادبیات) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر . زمان :روز پنج شنبه ٢٢ شهریور ماه ساعت ١٩. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
news-1397-6-5-1
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم زابریسکی پوینت ساخته میکل آنجلو آنتونیونی ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٨ مجله سینما وادبیات ) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر ، زمان :روز پنج شنبه ٨ شهریور ماه ساعت ١٩. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.  بیشتر بخوانید
news-1397-5-30-1
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم صحرای سرخ ساخته میکل آنجلو آنتونیونی ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٨ مجله سینما وادبیات ) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر ، زمان :روز پنج شنبه ١ شهریور ماه ساعت ١٩. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
news-1397-05-22
تحلیل ونمایش فیلم فریاد ساخته میکل آنجلو آنتونیونی (کارگردان نیم ویژه شماره ۶٨ مجله سینما وادبیات) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر ، زمان :روز پنج شنبه ٢۵ مرداد ماه ساعت ١٩. مکان :خیابان باهنر (نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.  بیشتر بخوانید