دسته‌بندی نشده

News-1397-1-28
مجله سینما و ادبیات و نشر چشمه رایزن برگزار می‌کنند تحلیل و نمایش فیلم “امتیاز نهایی” ساخته وودی آلن ،کارگردان نیم ویژه شماره ۷٢ مجله سینما وادبیات به همراه گفت‌وگوی جمعی در مورد فیلم. زمان :روز پنج شنبه ۲٩ فروردین ماه ساعت ١۹. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
News1397-12-13
مجله سینماوادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می‌کنند تحلیل ونمایش فیلم «عشق و مرگ» ساخته وودی آلن، کارگردان نیم‌ویژه شماره ۷٢ مجله سینماوادبیات به همراه گفت‌وگوی جمعی در مورد فیلم زمان: روز پنجشنبه ۱۶اسفندماه ساعت ١٨ مکان: خیابان باهنر (نیاوران) بعد از سه‌راه یاسر، شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
News1397-12-07
نیم‌ویژه سینمای جهان: وودی آلن سینمای ایران: مؤلفه‌های سینمای امروز ایران سینمای ایران: چشمه‌های خلاقیت سینماگران امروز ایران سینمای مستند: سینما دیرکت هنر و سیاست: کریس مارکر و سیاست تصویر ۵۰ سال درنگ شاعرانه: با حسن عالیزاده سیر تحول ترجمه ادبی: با منوچهر بدیعی کلوزآپ: سه‌قاپ، شب قوزی و دایره مینا سینمای اقلیت: فلیکس گتاری فیوژن: گانگسترها برپرده سینما فیلمهاواحساس‌ها: سینه‌فیلیا و جشنواره‌ها هیروگلیف: سرژ (سیروس) رضوانیبیشتر بخوانید
News1397-11-30
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند. تحلیل ونمایش فیلم “ولگرد ها” ساخته فدریکو فلینی ، کارگردان نیم ویژه شماره ۷۱ مجله سینما و ادبیات به همراه گفت و گوی جمعی در مورد فیلم، زمان :روز پنج شنبه ۲ اسفند ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
Eshterak3
با توجه به اینکه مجله ی سینما و ادبیات قصد ندارد تا پایان سال ۹۷ افزایش در قیمت مجله داشته باشد و ناچار به افزایش قیمت در سال ۹۸ است. بار دیگر فهرستی از تخفیف های مجله که شامل شماره های گذشته، مشترکین و اصناف هنر و ادبیات می شود را در خدمت شما دوستان بزرگوار قرار می دهد. به همین سبب دوستان وفاداری که می خواهند آرشیو خود را تکمیل کنند و یا جزو مشترکین و علاقه مندان مجله هستند می توانند با مطالعه ی این فهرست مجله یبیشتر بخوانید
News1397-10-25-2
هفتادویکمین سینماوادبیات -نیم ویژه : فدریکو فلینی-سینمای ایتالیا -سینمای ایران تاثیر پذیری یا تقلید -مستند: سینمای دایرکت کانادا و آمریکا -رمان فارسی در آستانه ۱۴۰۰ -ادبیات : حاشیه ، اقلیت -سینمای ایران : چراهمه چیز در تهران؟ و………………….. با یاری و حضور بزرگان سینما وادبیات مجله سینما وادبیات (۷۱)از هفته آینده در دسترس شماستبیشتر بخوانید
News1397-10-25
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می‌کند. تحلیل و نمایش فیلم “جاده” ساخته فدریکو فلینی ، کارگردان نیم ویژه شماره ۷۱ مجله سینما و ادبیات به همراه گفت و گوی جمعی در مورد فیلم، زمان :روز پنج شنبه ۲۷ دی ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
News1397-10-19
مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل و نمایش فیلم “  شاید شیطان  ” ساخته روبر برسون ، کارگردان نیم ویژه شماره ۷۰ مجله سینما وادبیات به همراه گفت و گوی جمعی در مورد فیلم، زمان :روز پنج شنبه ۲۰ دی ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.  بیشتر بخوانید
News1397-10-04
موشت : روبر برسون متافیزیک مجاز مرسل ( مجله سینما وادبیات ، شماره ۷۰ صفحه ۳۲) مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم “موشت ۱۹۶۷”ساخته روبر برسون ،کارگردان نیم ویژه شماره ۷۰ مجله سینما وادبیات به همراه گفت و گوی جمعی در مورد فیلم، زمان :روز پنج شنبه ۶ دی ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید
News1397-09-28
ساعت ۱۸ پنجشنبه “ناگهان بالتازار” «۱۹۶۶» روبر برسون مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند تحلیل ونمایش فیلم “ناگهان بالتازار” ساخته روبر برسون ،کارگردان نیم ویژه شماره ۷۰ مجله سینما وادبیات به همراه گفت و گوی جمعی در مورد فیلم، زمان :روز پنج شنبه ۲۹ آذر ماه ساعت ١٨. مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن حضور برای عموم آزاد و رایگان است.بیشتر بخوانید