آرشیو سال 96دسته

۵۹
شماره پنجاه‌ونهم سینما و ادبیات منتشر شد پنجاه‌و نهمین شماره مجله سینما و ادبیات منتشر شد. مجله این شماره بخش‌های متنوع‌تری نسبت به شماره‌های دیگر دارد و تعداد صفحاتش افزایش قابل توجهی یافته است. برایان دی پالما سوژه این شماره بخش سینمایی است. دی پالما با فیلم‌های صورت‌زخمی، راه کارلیتو، کری،… برای علاقه‌مندان سینما ناآشنا نیست اما در این ویژه‌نامه دوره‌ها و مولفه‌های سینمایی این سینماگر مطرح آمریکایی و تاثیراتی که از سینمای هیچکاک گرفته ردیابی شده است. بخش فیوژن این شماره مجله ویژه‌نامه‌ای است در بزرگداشت دیوید بویی ستارهبیشتر بخوانید