آرشیو سال 96دسته

۶۱
سخنی با خوانندگان این روزها اکران  جهانی فیلم «آن سوی امید» سروصدای زیادی کرده و نام آکی کوریسماکی کارگردان فنلاندی را سر زبان‌ها انداخته است. در سینمای کوریسماکی، کمدی سرد ولی غم‌انگیز، تلخ و انتقادی، توام با همدلی و همدردی و شخصیت‌های تنها و بی‌‌کس‌و‌کار گاه چنان تاثیرگذار و تکان‌دهنده است که تا مدت‌ها بیننده را درگیر می‌کند. شخصیت‌هایی که در جهانی بدون ریشه و سنت زندگی می‌کنند. شخصیت‌هایی که «گویی از ناکجا آمده‌اند و با اینکه به نظر می‌رسد جایی برای رفتن ندارند اما -کم‌و‌بیش- سودای عزیمت به ناکجاییبیشتر بخوانید
۶۰
شماره ۶۰ سینما و ادبیات منتشر شد شصتمین شماره مجله سینما و ادبیات ویژه لوک بسون و سینمای معاصر فرانسه منتشر شد. لوک بسون را از سردمداران سینمای نگاه می‌دانند. پرونده سینمای جهان مجله به تفصیل به سینمای نگاه و فیلم‌های مطرح این کارگردان می‌پردازد. جان کاساوتیس کارگردان مطرح امریکایی یکی دیگر از موضوعات محوری بخش سینمای جهان این شماره است. کارگردان مهمی که کمتر در ایران به او توجه شده. فیلم‌های کاساوتیس در پی کشف مخمصه‌های تعامل اجتماعی و بحران‌های هویتی درون وضعیت‌هایی بسیار معین (اغلب خانوادگی) با شخصیت‌هاییبیشتر بخوانید
۵۹small
سخنی با خوانندگان مقصود هنرمند از روایت زندگی، یگانه است هرچند زبان نغمه‌سازان، تصویرپردازان، سرایندگان و بازیگران یکسان نیست. شاید خلاقیت امری مستقل از طبقه و جنسیت باشد اما صدای هر هنرمندی هنگام نجوای آنچه در سویه‌های تاریک زندگی دیده، شنیده یا شمیده ویژه است. سینماگران دهه ۱۹۷۰ امریکا که برایان دی‌پالما از شمایل‌های مشهور آنهاست با دقت و وسواس بر جزئیات ساختاری فیلم‌هایشان متمرکز می‌شدند و گاه این دقت بر جزئیات چنان بود که به قول وینسنت کنبی، «…گویی در حال ساختن طاق‌نصرتی برای نجات بشریت هستند». سینمای اینانبیشتر بخوانید