آرشیو سال ۹۳

44
سخنی با خوانندگان سینمای فرانسه فراز و فرود تجاری، صنعتی، هنری فراوان داشته ولی اغلب در کنار هر فرود, فرازی از جنسی متفاوت را از سر گذرانده است. اگر موج نو را -آن طور که بوردول و تامپسون گفته‌اند- حرکتی جهانی بدانیم (و نه صرفاً فرانسوی) که بیش از ده‌ها کشور با فاصله‌ای ده‌ساله تجربه‌اش کردند، ولی به هر روی اذعان داریم که پرنفوذترین و مهم‌ترین موج نو در سینمای فرانسه به وقوع پیوست. توجه دارید که پرداختن به پیش‌زمینه‌های موج نو در سینمای فرانسه که امثال ژان رنوار، ژانبیشتر بخوانید
43
سخنی با خوانندگان دوماهنامه شدن سینما و ادبیات به مذاق نویسندگان مجله هم خوش آمده، بدقولی ها و تاخیر در تحویل مقاله ها کمتر شده، و در عین حال حساسیت روی موضوعات انتخابی بیشتر. چه می شود کرد، نویسنده را خواننده می سازد، ولی نوشتن و خواندن هم آداب دارد، دل و دماغ می خواهد. وقتی نام سودربرگ را به عنوان هنرمند بخش نیم ویژه سینمای جهان اعلام کردیم – برخلاف بینامتنیت به عنوان موضوع ادبی- ابرو ها درهم کشیده شد، گویا پرونده کاری سودربرگ شوقی برای قلم زدن به وجود نمیبیشتر بخوانید
42
سخنی با خوانندگان سینما و ادبیاتی که در دست دارید اولین شماره از دو‌ماهنامه سینما و ادبیات است. با توجه به کوتاه‌تر شدن فاصله انتشار شماره‌های سینما و  ادبیات, شماره بعدی مجله یعنی شماره ۴۳ را در هفته اول آذرماه در روزنامه‌‌فروشی‌ها خواهید دید. شاید هنوز زود باشد که در مورد تغییرات محتوایی مجله سخن بگوییم ولی نکته قطعی این است که همچنان به پیشنهادها و هر چه بیشتر شدن ارتباط خودمان با شما نیاز داریم. در مورد این شماره نکته غریبی که متوجه شدیم اتصال و گاهی وجه تکمیلیبیشتر بخوانید
41_1
سخنی با خوانندگان با این شماره، سینما و ادبیات پا به یازدهمین سال فعالیت خود می‌گذارد؛ به تایید اهل فن هر شماره از مجله در مقایسه با شماره‌های قبلی یک گام به پیش بوده و به قول دوستی طناز, مجله سینما و ادبیات همیشه از شماره بعدی‌اش ضعیف‌تر است. اینک پس از گذشت ده سال در تلاشیم که فاصله انتشار شماره‌ها را کاهش دهیم, ولی همچنان بر عهد خودمان با شما می‌مانیم؛ خبری نیستیم و از سوژه‌های جنجالی فاصله می‌گیریم. هرچند می‌دانیم که پرداختن به سوژه‌های ملتهب و اخبار روزبیشتر بخوانید
3BtB
بنا بر یک سنت، شماره‌های نوروزی سینما و ادبیات به سینماگران و تاریخچه سینمای امریکا می‌پردازد. در شماره چهل نیز به سراغ رابرت آلتمن رفته‌ایم. فیلم‌بین‌ها و سینمادوستان ایرانی آلتمن را با توانایی‌هایش در کارگردانی می‌شناسند و حرفه‌ای‌ترها از کلنجار سرسختانه‌اش با نظام گرداننده هالیوود آگاهند. آلتمن در کنار فیلمسازان دیگری مانند رافلسون، اسکورسیزی و‌… در زمره‌ی فیلمسازان جریان رنسانس هالیوود در دهه‌‌ ۱۹۷۰ قرار می‌گیرد؛ دوره‌ای که پس از عصر طلایی هالیوود در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ پربارترین دوره‌ی تاریخی سینمای امریکاست. سینمای آلتمن -به ویژه در دهه‌ی ۱۹۷۰-بیشتر بخوانید