۷۲-۲۲۴

‌نگاهی به ترجمه از پنجره‌ای متفاوت

احمد پوری:

شاید نخستین روبه‌رویی ما با ترجمه شعر زمانی بوده است که با عده‌ای به ترانه‌ای که فقط ما زبان آن را می‌دانیم گوش کرده‌ایم و از ما این پرسش ساده و منطقی را کرده‌اند: «چه می‌گوید این ترانه؟»

در جواب این سوال است که ناگهان در بیان آنچه بسیار به نظر بدیهی می‌نمود مانده‌ایم. لحظه‌ای درنگ کرده‌ایم و بعد با ترجمه واژه به واژه سعی کرده‌ایم منظور را برسانیم اما اگر از ساکنان کوی هنر و ادبیات باشیم با تعجب دیده‌ایم چه جواب سستی به مخاطب داده‌ایم و او را به این فکر انداخته‌ایم که آیا این شعر ارزش این همه ستودن از طرف ما را داشت؟

نظر‌ دهی مسدود شده است.