۷۴-۱۲

گفت‌وگو با آکیرا کوروساوا / حافظه نقش عظیمی در خلاقیت دارد

‌گردآوری، ترجمه و تلخیص: بهروز سلطانزاده :

در دهه ۱۹۳۰ که آکیرا کوروساوای جوان کار خود را شروع می‌کند، به دستیاری یاماموتو می‌پردازد و مطابق آنچه در سینمای آن روز ژاپن رسم بود، درگیر همه‌ی مراحل تولید می‌شود. کوروساوا در مقام دستیار اول پس از طی مراحل دیگر بر دو مقوله بیش از پیش متمرکز می‌شود: نوشتن فیلمنامه و مونتاژ. که بعدها وقتی کارش را به عنوان یک کارگردان مستقل آغاز می‌کند بسیار به کارش می‌آید. کوروساوا فیلمنامه فیلم‌هایش را خود می‌نوشت و حتی فیلمنامه‌هایی برای دیگران نیز می‌نوشت. از صحبت‌هایش می‌توان دریافت که فیلمنامه چه نقش مهمی در ساخته‌شدن فیلم‌هایش داشته است. نگاه کوروساوا به فیلمنامه بسیار جالب است. اما اهمیت این کارگردان مهم تاریخ سینما را می‌توان در پاسخ به این سوال که مصاحبه‌کننده می‌پرسد آیا شده که فیلمی را به توصیه یک تهیه‌کننده یا کمپانی بسازید، یافت: «هرگز نشده برخلاف میلم فیلمی بسازم. فیلم‌های من از انگیزه و تمایلات درونی‌ام برای گفتن موضوعی خاص، در زمانی مسخص نشات می‌گیرد.»

نظر‌ دهی مسدود شده است.