۷۳-۱۲

گفت‌وگو با آندری تارکوفسکی / فیلم‌هایم پرده‌هایی از زندگی‌ام هستند

‌گردآوری، ترجمه و تلخیص: بهروز سلطانزاده :

در گفت‌وگوی تلفیقی زیر تارکوفسکی خود را متعلق به «سینمای شاعرانه» می‌داند؛ «… چرا که روایت‌های سرراست و ارتباطات منطقی را دنبال نمی‌کنم و به دنبال تایید اعمال شخصیت اصلی داستان نیستم…» تارکوفسکی در مورد سینمای روشنفکری شوروی می‌گوید؛ «این نوع سینما را نمی‌فهمم. البته کلاً هنر امری روشنفکرانه است اما برای من تمام هنرها و بیش از همه سینما باید احساسی و درونی باشد.» تارکوفسکی در پاسخ به اینکه ایده فیلم‌هایش چگونه به ذهنش می‌رسد می‌گوید: ایده یک فیلم معمولاً به شیوه‌ای عادی و خسته‌کننده، تکه‌تکه و در قسمت‌هایی پیش‌پا‌افتاده به ذهن می‌رسد. واقعاً چیز خیلی جالب یا شاعرانه‌ای وجود ندارد. شبیه درخشیدن یک نور ناگهانی است… گفت‌وگوی زیر را که بخشی از فیلم‌ پیاده‌شده‌ی گفت‌وگویی با تارکوفسکی است بخوانید.

نظر‌ دهی مسدود شده است.