۶۰-۲۱۲

کاربردشناختی/ماشینی گفت‌وگو با فلیکس گتاری۱

مهدی رفیع
چارلز اِستی•‌ویل‌‌، استاد ادبیات کلاسیک‌‌، مدرن و مطالعاتِ فرانسوی در دانشگاه وِین در ایالات متحده است. او کتاب‌های متعددی درباره دلوز و نویسندگان دیگر دارد‌‌، و یکی از مترجمان منطق معنا به زبان انگلیسی نیز بوده است. از آثار او می‌توان به ژیل دلوز: مفاهیم کلیدی (۲۰۱۱)‌‌، آ ب ثِ دلوز: تاهای دوستی (۲۰۰۸)‌‌، دو تای تفکر دلوز و گتاری (۱۹۹۸) و ترجمه و ویرایش مشترک کتاب فلیکس گتاری: تفکر‌‌، دوستی و نقشه‌نگاری بصیرانه اثر فرانکو (بیفو) بِراردی‌‌، فیلسوف ایتالیایی و… را نام برد.

بخش ‌اول: کاربرد‌ شناختی
۱- «دلوز-تفکر»/‌۲- انقلاب‌های مولکولی در اروپا/‌۳- سیاست فرانسوی در دوران میتران/‌۴- دلوز-گتاری و روان‌کاوی/ ۵- امریکایی‌سازی اروپا/‌۶- خوانش‌های چپ و راست از دلوز-گتاری
بخش دوم: ماشینی
۱- ادبیات اقلیت/خُرد/‌۲- هزار فلات: یک «نقشه‌نگاری نظرورزانه»/‌۳- هزار‌ فلات: «زن‌ْشدن»/۴ – هزار فلات: «بدن بدون اندام»/۵ – هزار فلات: اشکال رمزگذاری و نشانه‌شناسی نادلالتی/‌۶- هزار فلات: «ماشین جنگی» و فضای «چینه‌ای» در مقابل فضای «هموار»

نظر‌ دهی مسدود شده است.