۶۴--۱۶-

پیاده‌نظامی که از نوار موبیوس خواهد گریخت نگاهی تاریخی-تحلیلی به موج نو سینمای کره جنوبی

رضا مولایی
بادهای غرب
برگ‌های فروریخته را
در شرق جمع می‌کنند.
هایکوی مشهوری از یوسا بوسون (与謝 蕪村)، شاعر و نقاش ژاپنی، ۱۷۱۶ تا ۱۷۸۴

بیش از یک قرن است که شبه جزیره کره درگیر اشغال، دیکتاتورهای نظامی مختلف، جنگ و فشارهای ناشی از الزام به رشد اقتصادی بالا (در کره جنوبی) و جنگ سردی ممتد از سال ۱۹۵۳ (پایان جنگ کره) تاکنون بوده است. با وجود رشد اقتصادی بالا و ارتباط گسترده با جهان خارج، فشارهای وارده به جامعه در اثر موارد فوق و همچنین زیرساخت‌های فرهنگی و ذهنی نژاد مردم شبه جزیره کره در مضامینی از قبیل خشونت، خشم و ظلم‌پذیری باعث به وجود‌آمدن اضطراب و خشم نهفته مهیبی در آثار هنری شبه جزیره کره شده است. کره جنوبی پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و سئول ششمین شهر بزرگ دنیاست و همین دو رتبه در دنیای فعلی کافی است که در مسیر جست‌وجوی علل آن به نقش غلیظ ایالات متحده از پایان جنگ دوم جهانی تا همین امروز ایمان بیاوریم. حضوری که همزمان با تزریق تکنولوژی و فرهنگ برده‌داری نوین در کره جنوبی، منجر به تقسیم شبه جزیره کره به دو بخش شمالی و جنوبی با مدار ۳۸ درجه و تولد نفاق و کینه میان دو کشور در انتهای دهه ۴۰ میلادی شد.
عمر کوتاه جمهوری در کره جنوبی (که از سال ۱۹۴۸ آغاز می‌شود)، چهار دیکتاتور بزرگ را پس از اتمام جنگ جهانی دوم و خروج شبه جزیره از اشغال ژاپن تجربه کرده است. با شروع دوره دیکتاتوری از سال ۱۹۵۳ شاهد ابلاغ قانون معافیت شرکت‌های فیلمسازی از پرداخت مالیات و رونق صنعت سینما هستیم. در سال ۱۹۸۶ فعالیت شرکت‌های فیلمسازی و توزیع امریکایی با نمایش فیلم جاذبه مرگبار در کره آزاد می‌شود که منجر به خشم عمومی مردم، اعتراض و تظاهرات دست‌اندرکاران صنعت سینما می‌شود که در سال ۱۹۹۰ نیز تکرار می‌شود. این تظاهرات در واقع شروع موج نو سینمای کره است که به دنبال بروز خشم عمومی از حضور همه‌جانبه ایالات متحده در کره جنوبی تقویت شد. نکته قابل توجه این است که عکس‌العمل روشنفکران و صاحبان صنایع به ورود رقبای بسیار قدرتمند امریکایی به بازار فیلم کره، نه تنها خالی‌کردن میدان به نفع رقیب قدرقدرت نیست، بلکه کار فکری و کمّی با پشتکار فراوان است که این تهدید را به فرصت بدل کرده، موج نو سینمای کره را رقم می‌زند.

نظر‌ دهی مسدود شده است.