پسر شائول برنده اسكار فيلم خارجي شد

پسر شائول برنده اسكار فيلم خارجي شد
مصاحبه اختصاصي با لاسلو نمس در مورد پسر شائول را مي توانيد در شماره 47 مجله سينما و ادبيات بخوانيد.

مجله سينما و ادبيات را در تمام دنيا مي‌توانيد به قيمت 4هزار تومن از سايت ماناكتاب تهيه بفرماييد.

www.manaketab.com

نظر‌ دهی مسدود شده است.