38-nori
محسن نوري‌چپي: آن زمان که در تاريخ هنر و خاطرات بيشمار آن غرق هستيم، مملو از آثاري مي‌شويم که مي‌توان در پرتو نگريستن به صفحات بي‌شمار آن، تصويري ملموس‌تر و روشن‌تر از جهان معاصر خويش به دست داد. همچنان که هر رخداد تازه‌اي در تاريخ و آغاز هر هنر پيشرويي در تاريخ هنر از شکل برخوردي که با تجربه‌ي پيشينيِ خود دارد، شکل گرفته است. تاريخ با هر شکل روايت خود، آدم‌ها، اتفاقات و آثارش را در يک زمان و مکان بسط‌يافته‌اي قرار مي‌دهد که زماني که از آن سخنبیشتر بخوانید
38-azarang
فرشيد آذرنگ: نوشته‌ي حاضر، به دلايل مختلف، نه يک بحث نظري که عمدتاً معطوف به روشن‌بيني‌هاي والتر بنيامين در مورد «عکاسي» و «تاريخ» است، بلکه صرفاً يادداشتي است تکراري (شايد مثل هر «نقد» ديگر) حول کلمات «خاطره» و «تاريخ» و نسبت آن با عکاسي و هنر ايران. بهانه‌ي اين يادداشت هم چيزي نيست جز انتشار کتاب مختصر و مفيد جوليان استالابراس1؛ که شايد تنها کتاب موجود در زبان فارسي باشد که با نگاهي انتقادي و صريح به اوضاع هنر معاصر مي‌پردازد و سير تاريخي خنثي و بي‌خاصيتي را دنبال نمي‌کند،بیشتر بخوانید
36-Nori
مهدي نوري‌چپي: مجيد اخگر مولف و مترجم، منتقد هنري و دبير سرويس مجله حرفه‌- هنرمند است. او تاليفات و ترجمه‌هاي متعددي در حوزه‌هاي مختلف هنر دارد كه از آن جمله مي‌توان به هنر و ادراك بصري: روانشناسي چشم خلاق از رودلف آرنهايم، نظريه هنر آوانگارد پيتر بورگر و درباره عكاسي سوزان سانتاگ اشاره كرد. آخرين كتاب او با عنوان فاني و باقي، تاليفي است انتقادي در باب نقاشي ايراني كه در اين گفت‌وگو به واسطه نزديكي‌اي كه با موضوع بحث ما دارد، اشاراتي به آن شده است اما البته نقدبیشتر بخوانید
36-Mohajer
مهران مهاجر: اكنون ديگر نمي‌توانيم به گذشته بينديشيم و عكسي را به خاطر نياوريم. عكس‌ها ديگر تنها «حالِ» ما را نياكنده‌اند، برداشته‌هاي دوربين تكه‌هاي گذشته‌ را نيز مي‌سازند. فناوري‌هاي جهان مدرن رابطه‌ي ما را با طبيعت از بنياد دگرگون كرده‌اند. اين رابطه‌ اكنون ديگر بر پايه‌ي توانش‌ها و محدوديت‌هاي جسماني و ذهني انسان شكل نمي‌گيرد، ابزارهاي فناوري ميانجي شكل‌گيري اين رابطه هستند. زيگموند فرويد در «تمدن و ملالت‌هاي آن» اين موقعيت را چنين توصيف مي‌كند:  «انسان با هر ابزاري اندام‌هاي حسي و حركتي بدن خود را كامل مي‌كند، و محدوديت‌هايبیشتر بخوانید
mohajer34
محسن نوريچپي سينما و ادبيات به دليل ويژگيهاي بنيادي و گسترده خود، ارتباط نزديكي در جهات مختلف با ديگر  هنرها دارند. ارتباطي كه در تنوع چشمگيري از شمايل متفاوت هنرها، ميتوان مشاهده اش كرد. اين ارتباط ميتواند تاثيري نظري و عملي بر هنرمندان هر دام از اين عرصه ها و نيز مخاطبانشان داشته باشد. ارتباطي که البته لزوماً نيز قرار نيست به تاثير مشخص فرمي در اين هنرها بينجامد. بدين جهت در اين شماره به  عكاسي كه ارتباط تنگاتنگي با سينما و ادبيات دارد، پرداخته ايم. مهران مهاجر عكاسي ستبیشتر بخوانید
nori34
محسن نوريچپي   «اصالت يك چيز، چكيده تمامي آن چيزهايي ست كه از آغاز به صورت قابل انتقال در آن وجود دارند، از تداوم مادي آن تا شهادت آن به تاريخي كه پشت سر گذاشته است.»)والتر بنيامين، اثر هنري در عصر تكثير مكانيكي( خطوط و چيزها، آخرين نمايشگاه عكس مهران مهاجر، از دو  خرده مجموعه به همين نام، تشكيل شده است. در اين يادداشت  ميخواهم بيشتر درباره چيزها حرف بزنم: يك كشوي قديمي، يك سنجاق، تكه اي سفال، يك كتاب كهنه، يك چراغ شكسته…. شاهد ارتباطي بيواسطه بين دوربين وبیشتر بخوانید
moghim34
مهدي مقيم نژاد مهران مهاجر يك روشنفكر عكاس است.از آن روي كه نه تنها نميتوان شخصيت حقيقي او را از شخصيت حقوقي اش )در مقام يك مولف( تفكيک كرد بلكه اين دو به گونه اي هدفمند و عامدانه درگير و پشتيبان يكديگرند. در مثبتترين معناي كلمه آثار هنري مهران وابسته به، و زير نفوذ مولفي  دانا هستند.مهران مهاجري روشنفكر عكاس است. از آن روي كه بر مدار تثبيت شده هنر روشنفكرانه حركت مي كند. هنري شخصي، نخبه گرا، متفاوت و غيروابسته. هنري كه در سراسر جلوه هاي ساخت و پرداختبیشتر بخوانید