logo-2
مهدي غبرائي در هفته‌هاي اخير سوء تفاهم‌هايي در زمينه‌ي تئاتر براي برخي به وجود آمده و حرف و حديث‌هايي به دنبال داشته است . من نه تنها نمي‌خواهم به آنها دامن بزنم‌، بلکه طرفين را به آرامش و صبوري دعوت مي‌کنم و خلاصه‌: «آنکه مي‌دارد تيمارِ مرا، کار من است». شخصاً براي همه‌ي هنرمندان دلسوز اين کشور احترام قائلم و حيف است که به جاي کار، به ايراد گرفتن از رفتار و کردار يکديگر وقت تلف کنيم. اما نقد و نظر را مي‌توان متين و منطقي و خالي از پرخاشبیشتر بخوانید