۶۶Small

پرونده‌ای درباره استیون اسپیلبرگ

مجله سینما وادبیات امیدواراست با اختصاص ٧٠ صفحه ویژه نامه به استیون اسپیلبرگ (به عنوان پرمخاطب‌ترین فیلمساز تاریخ سینمای دنیا) و نمایش و تحلیل هشت اثر منتخب از دوران‌های مختلف فیلمسازی او هر کدام از شما به پاسخى شخصى در مورد سوال زیر رسیده باشید:

آیا استیون اسپیلبرگ را می توان در فهرست سینماگران هالیوود نو ( صرف نظر از مناقشات در مورد این اصطلاح) قرار داد و آثار او را در ردیف کارهای سینماگران دهه ١٩٧٠ امریکا یعنی مارتین اسکورسیزی، رابرت آلتمن و… دانست ؟

نظر‌ دهی مسدود شده است.