۱۳۹۷-۰۹-۱۰-۱

همراه با سینما درکنار ادبیات جلسه نمایش فیلم “محکوم به مرگ از زندان گریخت ” ساخته روبر برسون کارگردان نیم‌ویژه شماره ۷۰ ماهنامه سینما و ادبیات

۱- این فیلم که نام دیگرش “باد هرکجا بخواهد می‌وزد”عینا از انجیل برداشت شده، یکی از چهار فیلم سبک استعلایی کارگردان با موضوع زندان است. برسون در این فیلم با استفاده از عناصر مستند بدون آنکه خواستار تسخیر حقیقت باشد از پتانسیل اشیا بهره می‌گیرد تا بدین‌سان حتی الامکان واقع‌گرا بماند.
۲- با وجود چهره بی‌اعتقاد فونتن (قهرمان فیلم با بازی فرانسوا لتریه) در بحث با کشیش زندانی، این فیلم هم همانند بقیه کارهای کارگردان درونمایه تعالی‌جویانه و مذهبی دارد. تاکید فونتن بر دادن مداد به جای کتاب مقدس به کشیش -که به دنبال انجیل است-کنایه از قرائت متفاوت او از دین دارد ولی به هر حال او هم قبل از فرار از کشیش می‌خواهد که برایش دعا کند.
۳-فونتن از ابتدا در معرض سوءظن و بدگمانی به دیگران است وبا ورود ژوست به عنوان هم‌سلولی تازه این بدگمانی به اوج خود می‌رسد، ولی در سایه شجاعت و همدلی با سایر زندانیان بالاخره موفق به فرار از زندان می‌شود. این فرار در عین حال گریز از بخش بدگمان و تیره شخصیت خود اوست.
۴-همچون همه آثار دیگرش، برسون با تکیه بر عناصر فرمال همچون بهره‌گیری کامل از صداهای محیط؛ مضاعف‌سازی و …نریشن قبل از تیتراژ آغازین (مبنی بر واقعی‌بودن ماجرای فیلم)تمامی المان‌هایی را که می‌توانند به درگیرکردن عاطفی مخاطب منجر شوند یا او را به تفسیر حوادث وادارند؛ حذف می‌کند و با افشای پایان فیلم از بازی تجاری با ذهن و احساسات تماشاگر احتراز می‌کند.
۵-قرائت‌های متفاوت از دین، اشاعه شجاعت، جبرواختیار و دوری‌جستن از آفاتی مثل بدبینی و کج‌اندیشی؛ عناصر محتوایی اصلی فیلم هستند.

نمایش داده‌شده در روز ۸ آذر ماه در خانه فرهنگ رایزن

 

۱۳۹۷-۰۹-۱۰-۲

نظر‌ دهی مسدود شده است.