۷۲-۲۲۸

نویسنده مترجم و مترجم نویسنده

محمود حسینی‌زاد:

در پاسخ به پرسش شما اجازه بدهید ابتدا سه مورد را تذکر بدهم.

اول مشخص کنم که این مطلب که امیدوارم به درازا نکشد، محدودیت‌هایی دارد.

یکی اینکه به ترجمه و نویسندگی ربطی ندارد و محدود می‌شود به مترجم‌هایی که نویسنده هم هستند و نویسنده‌هایی که مترجم هم. آیا تجربه‌های یک مترجم در کار با زبان بیگانه و در برگرداندن متن‌های زبان بیگانه به زبان مادری‌اش در کار نویسندگی‌اش هم موثر است؟ آیا تجربه‌های یک نویسنده که ترجمه هم می‌کند، در کار ترجمه‌اش تاثیری دارد؟

محدوده دیگر حوزه جغرافیایی خودمان است؛ یعنی ایران. هم مترجم و هم نویسنده ایرانی شرایطی دارد که قابل تعمیم نیستند و هم دانش من کمتر از آن است که حکم کلی و فراگیر صادر کنم.

محدوده سوم هم تجربه‌های خودم است. تجربه در مقام مترجم آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی و تجربه در مقام نویسنده‌ای که دیر دست به نوشتن زده و زمانی نویسندگی را شروع کرده که تجربه‌های زیاد در ترجمه داشته، و کشمکش‌های طولانی با زبان آلمانی و فارسی را پشت سر گذاشته.

نظر‌ دهی مسدود شده است.