۷۶-۱۵۲

مقاله شخصی

احمد اخوت:

تقویم‌های شخصی هم برای خودشان عالمی دارند. یک تقویم عمومی داریم که به قول فرهنگ سخن «حساب ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای سال را در آن می‌نویسند». مثلاً بیست‌ونهم اسفند که روز ملی‌کردن نفت است (روزی که طفلک جایش ته تقویم است و چون این روز یک روز مانده به عید نوروز و خودبه‌خود تعطیل است معمولاً مردم به آن توجه ندارند و نمی‌فهمند که این تعطیلی هم وجود دارد. البته این نه‌تنها روزی مبارک است بلکه بوی عید هم می‌دهد و در حقیقت نوعی عیدی به ملت است)؛ یا بیست‌وششم مهرماه ۱۳۳۰ روزی است که زنده‌یاد دکتر مصدق سخنرانی معروفش را درباره ملی‌کردن صنعت نفت در سازمان ملل ایراد کرد. بماند که این روز تعطیل نیست و یادش را نه همه تقویم‌ها بعضی از آنها گرامی می‌دارند (درست است تقویم‌ها هم سیاسی‌اند)…..

نظر‌ دهی مسدود شده است.