۱۳۹۷-۰۹-۱۲-۱

بررسی عملکرد مدیران سینمایی در شماره ۷۰ مجله سینما و ادبیات

سینمای ایران از گذشته‌های دور و در دوران پیش از انقلاب بیش از مدیران بر شانه‌های سینماگران و سینمادوستان تکیه داشته است.
همان‌طور که در شماره ۷۰ مجله سینما وادبیات می‌بینید، بهترین دوران‌های مدیریت در سینمای ایران زمانی بوده که مدیران از ایجاد موانع بر سر راه سینماگران جلوگیری کرده‌اند و دست آنها را برای تولید آثار زیبا، پویا و ملی بازگذاشته‌اند.
شاید وجود مدیران انقلابی و قدرتمند که سینمای ایران را از عوارض دخالت‌های نابجا و بروز هر نوع اغتشاش در امان بدارند، کارساز باشد اما حداقل می‌توان گفت «مرا به خیر تو امید نیست شر نرسان» حتی به‌نظر می‌رسد شعار خصوصی‌سازی سینمای ایران نیز جست‌وجوی مفری است برای رهایی از دست مدیران ناکارآمد. بر این باوریم که سینمای ایران بیش و پیش از خصوصی‌سازی به یاری دولت نیاز دارد تا بتواند به تشکیلاتی قدرتمند و منسجم تبدیل
شود.
در بخش سینمای ایران شماره ۷۰ مجله سینماوادبیات میزگرد و مقالاتی داریم که به مبحث مدیران سینمایی در سینمای ایران پرداخته‌اند.

نظر‌ دهی مسدود شده است.