News1397-10-25-2

مجله سینما وادبیات (شماره هفتاد و یک)از هفته آینده در دسترس شماست

هفتادویکمین سینماوادبیات
-نیم ویژه : فدریکو فلینی-سینمای ایتالیا
-سینمای ایران تاثیر پذیری یا تقلید
-مستند: سینمای دایرکت کانادا و آمریکا
-رمان فارسی در آستانه ۱۴۰۰
-ادبیات : حاشیه ، اقلیت
-سینمای ایران : چراهمه چیز در تهران؟
و…………………..
با یاری و حضور بزرگان سینما وادبیات
مجله سینما وادبیات (۷۱)از هفته آینده در دسترس شماست

نظر‌ دهی مسدود شده است.