۷۵-۱۵۸

عشق آرشیو

احمد اخوت:

بالاخره معلوم شد چرا جان چیور داستان‌نویس بعضی وقت‌ها نصف‌شب‌ها چراغ‌قوه به‌دست از خانه‌اش بیرون می‌آمد. علتش را بلیک بیلی (نویسنده‌ای که تخصصش زندگینامه‌نویسی است) در کتاب چیور: یک زندگی۱ توضیح داده است. دختر چیور (سوزان، نویسنده کتاب خانه بعد از تاریکی که درباره پدرش است و دو سال بعد از مرگ جان چیور، در سال ۱۹۸۲ منتشر شد) علت این کار را برای بیلی روشن کرد. گفت: «یه روز به پدرم گفتم: بابا تو نصف‌شب با چراغ‌قوه کجا می‌ری؟ جواب داد: کجا می‌رم؟…..

نظر‌ دهی مسدود شده است.