۷۲-۵۶

سینه‌فیلیا و جشنواره‌ها / رابرت کوهلر

تلخیص و ترجمه: بشیر سیاح :

ممکن است عجیب باشد که آرزو کنیم آنچه  می‌نویسیم در طول زمان بی‌ربط به نظر برسد، اما این دقیقاً همان چیزی است که آرزو دارم برای صحبت‌های پیش رو اتفاق افتد. مشکلی اساسی با جشنواره‌های فیلم در دنیای انگلیسی-امریکایی چندان به تمایلشان به نمایش فیلم‌های بد مربوط نمی‌شود، گرچه خود این مسئله هم معضلی است. به کمبود فیلم‌هایی که به‌طور کلی با مخاطبان، منتقدان و انجمن‌های فیلم ارتباط برقرار کنند هم مربوط نمی‌شود. گرچه این ‌هم می‌تواند مسئله‌ای آزاردهنده باشد. حتی وابستگی به اکران‌های جهانی به‌عنوان بخشی از رقابتی تمام‌نشدنی بین جشنواره‌ها برای نمایش برتری‌شان مسئله نیست بلکه کاملاً برعکس، مسئله بر سر روندی است که می‌تواند سلامت جشنواره‌ها را تباه کند.

مهم‌ترین تهدید برای آینده‌ی این جشنواره‌ها در این فرهنگ‌ها به ندرت در روزنامه‌نگاری عامه‌پسند سینمایی، تعاملات، مسائل صنعتی و (متاسفانه) در نشریات سینمایی به بحث گذاشته شده است: مغایرت و ناسازگاری کلی و بی‌مورد با سینه‌فیلیا، و عدم تمایل به قراردادن سینه‌فیلیا در مرکز فعالیت‌های جشنواره‌ها. به هر کدام از جشنواره‌های انگلیسی‌زبان که اهداف مثبتی هم دارند نگاه کنید و به الگویی که در پیش گرفته‌اند بیندیشید.

نظر‌ دهی مسدود شده است.