۷۱-۷۰

سینما دیرکت

نخستین پرونده‌ی «سینه‌فیل» به موضوع مهجور اما مهم «سینما دیرِکت» می‌پردازد. جریانی مهم و موثر که از اواخر دهه‌ی پنجاه میلادی در سینمای مستند کانادا ظهور می‌کند و طی مراحل رشد به سینماهای دیگر کشورها از جمله امریکا و فرانسه راه و گسترش می‌یابد. این نفوذ تنها محدود به فیلم مستند نمی‌ماند و مباحث پیرامونیِ «سینما دیرِکت» بر سینمای داستانی دهه‌ی شصتِ بعضی از کشورها از جمله فرانسه بی‌تاثیر نیست. «سینما دیرِکت» در تعاملی یگانه با «سینمای آزاد» بریتانیا، «سینما وِریته»ی فرانسه و سینمای مستقل امریکا به یکی از پایه‌های سینما به ویژه در سینمای مستند تبدیل می‌شود که تا امروز بسیاری از فیلم‌های  مستند با اتکا بر آن ساخته شده‌اند. ارتباط تنگاتنگ «سینما دیرکت» با جهان و سینمای فرانسه‌زبان به‌ویژه در کشور فرانسه، ارتباطی که گاه تا حد تجمیع و یکی دانسته‌شدن با «سینما وِریته»  پیش رفته،  اهمیت طرح و مطالعه‌ی این جریان سینمایی را روشن می‌کند. اهمیت موضوع با در نظر‌داشتن همزمانی ظهور و رشد «سینما دیرِکت» و موج نو فرانسه و وجود تماس و ارتباط نزدیک بین بازیگران اصلی این دو جریان بیشتر نیز می‌شود.

در این پرونده سعی می‌شود تا در کنار معرفی تاریخیِ این جریان سینمایی و همچنین چهره‌های تاثیرگذارش به روشن‌ترشدن بحث‌ها و دعواهای ترمینولوژیک پیرامونش، همچون این سوال ازلی که «آیا سینما دیرِکت همان سینما وِریته است؟» کمک کنیم و با ریشه‌های این سینما در جریان‌های دیگر و متعاقباً شاخه‌ها و میوه‌های محتملش در سینما‌های دیگر بیشتر آشنا شویم. پس با «سینه‌فیل» در سفری کوتاه به دهه‌ی شصت میلادی همراه شوید تا درباره‌ی «اداره‌ی ملی فیلم کانادا» و چرایی و چگونگی تاسیسش بیشتر بدانید و به رابطه‌ی سازمان یونسکو و فیلمسازان «سینما دیرکت» و «سینما وریته»  پی ببرید. شاهد تاثیر پیشرفت علم و تکنولوژیِ صدا و تصویر بر سینمای مستند و البته جنبش‌های هویت‌طلب اجتماعی باشید و از نظر روبرتو روسلینی، اریک رومر و ژان روش درباره‌ی این سینما آگاه شوید. یادداشت فرانسوا تروفو در باب حقیقت و سینما را بخوانید و…

«سینه‌فیل» بنابه گستردگی موضوع بر آن شد تا «سینما دیرکت» را در چند قسمت (شماره) ارائه دهد.

نظر‌ دهی مسدود شده است.