mashal31
هدي بيت مشعل «بيخوابي » نيز به دسته عظيمي از فيلمهايي چون «سه مرد و يک بچه 1987( » (، نقطه بي بازگشت ) 1993 (و آسمان وانيلي ) 2001 ( پيوست که در واقع بازسازي يک فيلم خارجي براي بينندگان امريکايي خود هستند، چرا که به باور بسياري از تهيه کنندگان، امريکاييها کم سوادتر و شايد کم حوصله تر از آنند که زيرنويس فيلمها را بخوانند. « بيخوابي » نيز بازسازي فيلمي نروژي با همين نام ساخته شده در سال 1997 است که استلان اسکارگراد در آن نقش يکبیشتر بخوانید
sayadat31-1jpg
اميرحسين سيادت موندريان كه آثار اولي هاش چشم اندازهاي طبيعي با شناسه هاي سنت هلندي بودند، هر چه پيشتر رفت بيشتر از اين سنت گسست و به منظور دستيابي به انتزاع ناب كليه عناصر بازآفريني طبيعت، عمق و حتي خطوطِ منحني را از نقاشي كنار گذاشت تا پرده هايش در كاملترين و نهايي ترين وضعيت به يك سلسله تركيب بندي با خطوط سياه عمودي و افقي و سطوحي با رنگهاي اصلي و سياه و سفيد تبديل شود. وي سبكِ خود را نئوپلاستيسيسم )نوشك لگرايي( ميخواند؛ سبكي كه به واسطه گرايشهايبیشتر بخوانید
khalafi31
رضا مولايي با وجود پيشرفتهاي سريع درپزشكي و به خصوص مهندسيپزشكي )بخوانيد رياضيات پزشكي(،هنوز مكانيسم حافظه براي بشرناشناخته است. حافظه عبارت است از بسته هاي اطلاعاتي كه به دلايلي نامعلوم بهتر يا سري عتر recall ميشوند و به هر حال هنوز عملكردبازخوانش اين اطلاعات در شبكه عصبي مشخص نيست. فيلم «حافظه » روي بيماري فقدان حافظه كوتاه مدت تمركز ميكند و پيامي وراي اين درونمايه ظاهري دارد. داستان فيلم به نام «ممنتو » نوشته برادر كارگردان به نام جاناتان نولان است كه البته با داستان فيلم تفاو تهايي دارد. نوشته جاناتان،بیشتر بخوانید
KHOSRAVI30
همايون خسروي دهكردي وقتي مي فهميم كه ويليام فوكس بنيانگذار كمپاني فوكس (فوكس قرن بيستم) اتريشي بوده و نام اصلي اش ويلهلم فوخس بوده است. حتي ماركوس له وه كه يكي از بنيانگذاران مترو گلدوين ماير بوده نيز اتريشي الصل است و قتي به نام هايي چون فريتس لانگ- فرد زينه مان- بيلي وايلدر و ده ها نام ديگر كه آيكون هاي سينماي جهان هستند مي رسيم و مي فهميم كه در اتريش يا امپراتوري اتريش-مجاري متولد شده و رشد كرده اند و به تاريخچه و اكنون سينماي اتريش ميبیشتر بخوانید
soltanzadeh30
بهروز سلطانزاده اين سوال بارها مطرح شده است فكر ميكنم قدري سوءتفاهم در ميان است لااقل در مورد بازيهاي مسخره. بخشي از اين فيلم هجو ژانر وحشت است و استفاده من از زورن نيز تا حدودي به قصد طنز است. زورن يك هنرمند هوي متال نيست  من مخالفتي با اشكال مختلف موسيقي پاپ ندارم و هيچ وقت هم به فكر استفاده از موسيقي پاپ عليه موسيقي كلاسيك نبوده ام و به آن خط كشي بيمعنايي كه بين موسيقي معروف به جدي و آنجه تفريحي ناميده مي شود وجود دارد باوربیشتر بخوانید
haghighat30
مسعود حقيقت ثابت در روستایی درآلمان، اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی اول، رخدادهايي غیرعاذی به وقوع می پیوندد که آرامش ظاهری روستا را بر هم می زند و برای نخستین بار پای ماموران دولتی را برای کشف ماجراها به روستا باز می کند. تمامی این اتفاقات در ظاهر امر خاستگاه و عوامل مستقلی دارند. نخستین اتفاق نیز در سکانس افتتاحیه رخ می دهد. پزشک دهکده سوار بر اسب، در حال بازگشت به خانه اش، به دلیل سیمی که میان دو درخت سر راهش بسته شده، سرنگون می شود. داستانبیشتر بخوانید
nabi30
نرگس نبي زاده ‏ هانکه در پنهان به نوعی از فاصله گذاری استفاده می کند تا به تماشا گران جایگاهشان را یادآوری کند و آنها را مجبور به ترک ویریسم امن کرده و از نسبتی که با فیلم دارند آگاهشان می کند. احساسات نقش مهمی در اینجا ایفا می کنند زیرا احساسات بیشتر منفی است نظیر تنفر، شرم و احساس گناه.~ او در این فیلم دائمآ انتظار ما برای داشتن درک فیلم به صورت متداول را به چالش می کشد. صحنه ثابت ابتدای فیلم تیتراژ به قدری کوچک نمایش دادهبیشتر بخوانید
ahmadi30
كاوه احمدي ‏((معلم پیانو)) روایتی رو انشناختی از پیچیدگی وفتارهای انسان در تقابل با تمدن و فرهنگ است. روش های گوناگونی که در آن نقش ها و رفتارها می توانند تکرار شوند و مبدل به بخشی از فردیت انسان در تقابل و در کنار محدودیت های سنتی شوند. آنجا که ((نهاد)) تا به آنجا واپس رانده می شود که انسان پس از بازیابی بارقه های آن دچار وحشت و حیرت می شود. هانکه ((من)) را که نزذ کاراکترهای داستانش و تماشاچی موجودیتی واحد و منظم دارد دچار تزلزل می سازدبیشتر بخوانید