MASTER 30.indd
مهرزاد دانش چرا اصغر فرهادي؟ در وهله نخست ويژگي چندان بارزي در نوع نگارش ديالوگ ها و گفت و گو ها در آثار نوشتاري او به چشم نمي خورد نه جملات قصار و حكيمانه متعددي از جانب آدم ها ابراز مي شود نه رهنمود و الكوي زندگي و بشري از طرف كسي مطرف مي شود نه لفاظي هاي آهنگين و مسجع در عبارات گفت و گو ها جاري است نه ارجاعي به ادبيات كهن و كلاسيك و كوچه بازار و غيره به عمل آمده است…بیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
بهزاد عشقي الكسي تولستوي براي نوشتن رمان تاريخي پطركبير مصالح لازم را فراهم كرده بود پژوهش هاي تاريخي همه جانبه اي انجام داده بود و تمام اسناد مكتوب آن دوران را خوانده بود و طرح داستاني دقيقي نيز براي رمانش بنا كرده بود با اين همه دستش به كار نمي رفت و از نوشتن خودداري ميكرد. مشكل در انتخاب زبان مناسب بود و تولستوي از خود مي پرسيد كه آيا آدم ها در زمان پطركبير چه شاهزاده و چه گدا چه در خلوت و چه در جمع چه در ميانبیشتر بخوانید
MASTER 30.indd
اميرحسين سيادت مردي با همسرش دردهكده اي روزگار مي گذراند او دلزده از نبض ملال انگيز و سكون زندگي روستايي افق روشني براي آينده خود متصور نيست كار و زندگي اش كوچك است و ذغذغه هايش همان قدر بزرگ و بلند پروازانه. پس خانه و همسر را وا مي نهد و با سري آكنده از سوداي موفقيت و پيشرفت پي رويا هايش مي رود اما طي اين سفر پرحادثه ياد همسر و خانه هرگز گريبانش را رها نمي كند…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
مهدي كرم پور درهمه جاي دنيا پخش كنندگان بزرگ نه تنها وجود دارند بلكه وجودشان يك الزام است تا فيلم ها بهتر ديده شوند نه فقط در صنعت سينما بلكه در تمامي حوزه هاي تجاري صنعتي و هنري توزيع كننده آثار و اقلام يكي از مهم ترين اركان ديده شدن و فروش است. اينكه ما يك توزيع كننده ضعيف داشته باشيم به خصوص براي آثار سينمايي خواست هيچ كس نيست ما همه علاقه مند يافتن راهكارهايي هستيم تا اين سينما رونق بگيرد…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
امير قادري گردش مالي در سينماي ايران؟ شوخي ميكنيد؟ آن هم در صنعت سينمايي كه مستقل ترين فيلم هايش وابسته ترين هايش به پول دولت هستند. اين سينمايي است كه در شرايط فعلي تهيه كننده هايش در موارد بسياري پيش از آنكه فيلم به به اكران برسد سودشان را در مسير يافتن سرمايه به دست آورده اند پس نيازي براي جلب نظر تماشاگر و مخاطب احساسا نمي كنند…بیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
عليرضا قاسم خان حيات يافتن هر پديده اي به شرايط موجود در مسير اين حيات بستگي تام و تمام دارد اين پديده چه مادي و چه فرهنگي باشد تفاوتي ندارد. اگرچه براي پديده هاي مادي اكنون در سراسر جهان ساز و كارهاي مشخصي وجود دارد اما پديده هاي فرهنگي به اين دليل كه يكي از اساسي ترين وجوه آن پديد آمدن از عدم است با وجود همه ساز و كارها شرايط متفاوتي را طي ميكنند. همه پديده هاي فرهنگي چون نقاشي- تئاتر خوشنويسي و … و بخصوص سينما از سازبیشتر بخوانید
MASTER 29.indd
مهرزاد دانش نقد نوشتن بر روي فيلمهاي مسعودكميايي كار دشواري است مولفه هاي ثابتي در فيلمهاي او وجود دارند كه عموما درمقام ضعف آثار او محسوب مي شوند و از همين رو در هر نقدي كه بر فيلم جديدي از او نگاشته مي شود تكرار اين مولفه ضعف ها اجتناب ناپذير است و چنين شيوه اي به هر حال خوشايند نيست .جرم از اين حيث وضعيتي مضاعف دارد چه آنكه نه تنها شامل همه آن ضعف هاست…بیشتر بخوانید
logo-2
احمد طالبي نژاد جرم/ آخرين فيلم مسعود كيميايي است. فيلمي متفاوت با آنچه تاكنون از او ديده ايم. يك تجربه منحصر به فرد در كارنامه فيلمسازي  كه اغلب آثار او را مخاطبان عام و خاص تقريبا” به يك اندازه دوست داشته اند. جرم ممكن است نتواند اين دو طيف را را راضي كند ولي اين اصلا” مهم نيست. مهم آن است كه كيميايي در هفتاد سالگي هنوز خانه نشين يا بازنشسته نشده. اما كم حوصله شده است. اين كم حوصلگي را شايد بتوان در جرم هم احساس كرد…بیشتر بخوانید