۷۱-۱۲۱
بصیر علاقه‌بند : بسیاری هنگام رویارویی با شخص مبتلا به شیزوفرنی، دست‌کم در فاز بحرانی‌اش، او را فردی کاملاً عجیب و بسیار متفاوت می‌یابند. به نظر می‌رسد رابطه‌ی این بیماران با «واقعیت» قطع شده است، به همین دلیل رفتارهایی به‌غایت غیرعادی از خود نشان می‌دهند. آنها از افکار و عقاید غریبی سخن به میان می‌آورند؛ رفتارهای عجیب و خیالبافانه‌ای دارند؛ و عواطف غیرقابل‌انتظاری از خود بروز می‌دهند. احساس سردرگمی، ناراحتی و حتی ترس در مواجهه با بیماران شیزوفرنیک امری عادی است چون گویی در دنیایی زندگی و سیر می‌کنند کهبیشتر بخوانید
۷۱-۱۲۵
شاهین محمدی‌زرغان: برای تحلیل مرکزگریزی و درنظرگرفتن تهران به‌عنوان مرکز می‌توان از نظریه‌ی مرکز-پیرامون «امانوئل والرشتاین» که با تحلیل توسعه‌ی ملی اروپا در قرن شانزدهم و سه عنصر مربوط به شکل‌گیری طبقات مطرح کرده است، کمک گرفت. نظام سرمایه‌داری اروپا اساساً به یمن استعمار، استثمار و غارت جوامع و مناطق «پیرامونی» خود بسط و توسعه یافت و توانست در سایه‌ی منابع سرمایه‌ای، درآمدها و ثروت‌های عظیمی که از این رهگذر در جوامع «مرکز» خود انباشت کرد، امکانات و شرایط لازم برای گسترش و توسعه‌ی خود در ابعاد جهانی را فراهمبیشتر بخوانید
۷۱-۱۲۸
مهران چهرازی : این پرسش که چه چیزهایی فیلمساز ایرانی را وادار می‌کند تا از تهران خارج شود، نخست مبین اصرار ناخودآگاهانه و خودآگاهانه‌ی سینماگران بر ساخت آثارشان در تهران است. گرایشی مرکزگرایانه که ریشه در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما دارد. اما به‌جای آنکه قرار باشد به عوامل وادارشدن فیلمساز به خروج از پایتخت بپردازیم، که می‌تواند دلایلی گوناگون داشته باشد، اصرار را بر مسئله‌ای بگذاریم که تبدیل به عادتی نهادینه شده است: دیدن تصاویر و بازنمایی‌های مختلف از فضاها و محیط‌های تهران و در مجموع ساختن فیلمبیشتر بخوانید
۷۱-۱۳۲
تهیه و تدوین: مسعود مشایخی‌راد : کریم لک‌زاده فیلمساز شیرازی فارغ‌التحصیل رشته‌ی کارگردانی سینما از دانشکده‌ی صداوسیماست. او از آن دسته فیلمسازانی است که در ابتدا با فیلم‌های کوتاهش توانست توجهات را به خود جلب کند. او فیلم‌های کوتاهی نظیر جنایت و مکافات، من آبادان رفتم جنگ، دختری در میان اتاق، ژیلا، و غم‌ها و غریزه‌ها را در کارنامه‌ی خود دارد و با فیلم کوتاه قمارباز توانست جایزه‌ی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را در هفدهمین جشن خانه‌ی سینما از آن خود کند. وی همچنین دو فیلم بلندبیشتر بخوانید
۷۱-۱۳۶
محسن خیمه‌دوز : دوازدهمین جشنواره سینماحقیقت به روالِ قبل در دو بخشِ داخلی و بین‌المللی در ساختمانِ چارسو برگزار شد. و به روالِ همه‌ساله بسیاری از فیلم‌های ساختِ داخل به دلایل نامعلوم از حضور در جشنواره بازماندند. اینکه این فیلم‌ها چگونه می‌توانند به نمایش درآیند و مخاطبان آنها چگونه می‌توانند این فیلم‌ها را ببینند، هنوز بر کسی معلوم نیست.   الف: بخش داخلی جشنواره سینماحقیقت اما فرصت مغتنمی‌ست. با آنکه تماماً دولتی-‌حکومتی‌ست و تحت شرایط دولتی برگزار می‌شود (که این خود سلیقه‌های خاصی را به فیلمسازها و فیلم‌ها تحمیل می‌کند)،بیشتر بخوانید
۷۰-۱۱۹
جواد طوسی: حتماً شنیده‌اید که می‌گویند یکی از اشکالات اصلی این دوران ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی/اجتماعی/سیاسی و آموزشی، ضعف مدیریت بوده است. در عرصه فرهنگ و هنر، جدا از موارد استثنا در قبل و بعد از انقلاب، بیشتر شاهد این نقیصه و آثار و تبعاتش بوده و هستیم. اشکالات عمده‌ای که به دوره‌های مختلف دور و نزدیک این حوزه اطلاق می‌شود، عبارت است از سیاستگذاری غلط و انحرافی، تبعیض مدیریتی، روشنفکرنمایی در برابر عوام‌زدگی، نگاه منفعلانه نسبت به سینمای کاسبکار و عدم جهت‌دهی درست مخاطب، بهاندادن به وجه صنعتیبیشتر بخوانید
۷۰-۱۳۱
عباس بهارلو :  سینمای قبل از انقلاب؛ ظرفیت‌ها و ضعف‌ها تولید انبوه فیلم، که از نیمه دهه ۱۳۴۰ در سینمای ایران آغاز شده بود، از سال ۱۳۴۷ به بعد به برگشتگاه (یا نقطه عطف) خود رسید. ۷۱ فیلم در سال ۱۳۴۷، ۵۲ فیلم در سال ۱۳۴۸، ۶۰ فیلم در سال ۱۳۴۹، ۸۳ فیلم در سال ۱۳۵۰ و ۹۱ فیلم در سال ۱۳۵۱ ساخته شد و به نمایش عمومی درآمد، تا جایی‌که پُرآوازه‌ترین منتقدان سینما به این نتیجه رسیدند که «فیلمفارسی اگر مردم نمی‌خواستندش نمی‌ماند»، و پاره‌ای از آن‌ها را بهبیشتر بخوانید
۷۰-۱۳۵
ابوالحسن داوودی: واقعیتی که بعد از انقلاب، در صنعت سینمای ما پدیدار شده (که البته در شرایط حاضر اسمش را به هیچ عنوان نمی‌شود صنعت گذاشت‌)، این است که مدیریت سینمایی، حالا در هر پستی که تصورش را بکنید، چه مسئولیت کل سازمان اداره‌کننده سینما یا مسئولیت یک جشنواره یا جایگاهى که به شکلی تحت سیطره دولت، بیش از آنچه به عنوان یک تخصص حرفه‌اى ارزیابی شود که کارش تنظیم روابط حکومت و سینما تلقى شود، به مثابه یک موقعیت سیاسی، و در جهت سلیقه‌هاى سیاسى خاص از آن بهرهبیشتر بخوانید