47-108
هوتن زنگنه‌پور آشنايي با پناه‌بر‌خدا رضايي: پناه‌برخدا رضايي، متولد ۱۳۵۶ و دانش‌آموخته و فارغ‌التحصيل رشته کارگرداني سينماست. وي فعاليت حرفه‌اي خود را با ساخت فيلم «چراغي در مه» آغاز کرد و تاکنون در حوزه‌هاي کارگرداني، تدوين، نويسندگي و تهيه فيلم به فعاليت مشغول و اکنون صاحب امتياز شرکت فيلمسازي پناه‌فيلم است. رضايي تاکنون ده‌ها فيلم تلويزيوني و سينمايي را کارگرداني کرده و اهم فيلم‌هاي سينماي او چراغي در مه، گهواره‌اي براي مادر، دختر… پدر… دختر و دختر… مادر… دختر است. اول: فرم، سکون، صدا گويي من اين لحظه را، يکبیشتر بخوانید
108-45
فرشته اماني «خودمانيم اين زندگي يکنواخت و نکبتي کارمند، هيچ حرفي براي گفتن ندارد؟ نه عشقي، نه مرگ و ميري، نه جدالي، نه بيکارشدني، نه حسرتي، نه چک و سفته‌ي برگشتي، نه هدف و آرمان مثبتي، نه کجرويي‌هايي و نه کجتابي‌هايي و نه، هيچ و هيچ و هيچ…»1 احمد محمود اگر بخواهيم سرنخ را بگيريم و ببينيم اين اصطلاح «آدم کوچيک»‌2 در ادبيات روسيه از کجا سر و کله‌اش پيدا شد؛ اين نخ مي‌کشاندمان به يک صبح سرد زمستاني در بلوار نيفسکي. به قول گوگول «هيچ چيز نمي‌تواند جالب‌تر ازبیشتر بخوانید
111-45
سياوش گلشيري نظام سلطه و چگونگي امکان حصول قدرت در جامعه‌يي ناهمگون از مباحثي است که فيلم «پرويز» را از اين منظر مي‌توان به تحليل نشست. مساله‌ي قدرت و چرخش آن به همراه عصياني که سبب‌ساز موضوع‌هايي از اين دست مي‌شود نه تنها در ادبيات که در سينما بارها و بارها ساخته و پرداخته شده است. امري که برخي از اين آثار را مشمول هولناکي ملموس‌پذيري مي‌کند، توجه به چگونگي وجوهي است که مخاطب را مرعوب سازد. در اين راستا برخي با تاکيد بر وجوه روانشناختي و برخي ديگر صرفاًبیشتر بخوانید
114-45
بردیا یادگاری و حامد رجبی  از آن زمانی که پیرمرد سوزنبان فیلم طبیعت بی‌جان از کار بیکار می‌شود سال‌ها گذشته است. ولیهنوز هم در لایه‌هایزندگی شهری مبتنی بر توسعه‌نیافتگی انسان‌هایی بیگانه با روح خود وناسازگار با محیط رشد می‌کنند ولی آنچنان خبری ازشان بر روی پرده‌ی سینمای مانیست. این آدم‌ها معمولاً درداستان‌ها و فیلم‌ها انسان‌هایی ضعیف‌،چه بسا در نمایاندن احساس متقابل‌شان یاناتوان از شورش کردن و برنتابیدن موقعیت خویش، تصویر شده‌اند. بی‌عدالتی و ساختار غلط اجتماعی مفهوم «انسان کوچک» را به وجود آورد و بی‌دلیل نیست که این قضیه دربیشتر بخوانید
117-45
لوون هفتوان خانم امانی از من خواست تا مثلثی ترسیم کنم با سه راس‌: آکاکی آکاکیوویچ قهرمان داستان شنل گوگول‌، پرویز قهرمان فیلم پرویز مجید برزگر و خودم به عنوان مخاطب اولی یکی از مولفان دومی در مقام بازیگر! سه انسان کوچک یا سه سنگ تیپاخورده‌ی ناجور برای سه راس یک مثلث. آکاکی گوگول اولین بار با اجرای بی‌نظیر استاد جعفر والی در ذهن کودکی‌ام نقش بست و بعدها که متن روسی‌اش را در هوای یخ‌زده و مغموم مسکوی زمستانی خواندم‌، دیدم چه دقیق گویای حال غریب من در فضایبیشتر بخوانید
payan32-1

حسين پاينده فيلمهاي صناعتمند و هنري معمولاً نه يك درونمايه واحد، بلكه همزمان چند درونمايه هم پيوند را ميپرورانند. مقصود از  «همپيوندي درونمايه ها» اين است كه گرچه دايره معاني فيلم  هنري شامل شونده است و ميتواند مضامين متعددي را در بر گيرد، اما مجموعه معانياي كه از آن برميآيند هسته مشتري دارند كه هم باعث ربط و ضبطِ اجزاي فيلم ميشوند و هم اينكه معاني فيلم  را به حوزه خاصي از تجربه معطوف ميكنند. به بيان ديگر، طيف  معاني اين فيلمها گسترده ولي در عين حال محدود به موضوعيبیشتر بخوانید
sajadi32
محمد علي سجادي سكانس نهاييِ يك داستان خونين زمان.وقوع: انتهاي مشروطيت مكان: پارك اميراتابك. سرانجام آن همه بگير و ببندها، در افتادن با قلدران قاجاري و به دار كشيدن مشروعيت و… در پارك امير اتابك معني مييابد؟ رئيسالوزرا «حسن مستوفي» كه مستقلترين و پاكيزه ترين رهبر كشور در دوران مشروطيت به شمار ميرود، دستور ميدهد ستارخان و ديگر مجاهداني كه در پارك هستند، با زور سرنيزه خلع سلاح كنند. رئيس نظميه هم كسي نيست جز «پيرم خان» كه از جنگجويان بنام مشروطه و يكي از قهرمانان آن دوران است وبیشتر بخوانید
seyf31
محسن سيف مرز ميان تئاتر و ادبيات آنقدرباريک و نزديک است که غالبا ازنمايشنامه با عنوان ادبيات نمايشي ياد ميشود. استدلال روشني هم بردرستي اين نکته دلالت دارد. يک متن نمايشي – برکنار از برخي جزييات ترکيب ساختاري- از اساس بر کلام تکيه دارد. يعني واژه، مادر مشترک جمله در هر دو قالب توصيفي و گفتاري است. بنابراين چندان عجيب نيست که بزرگاني چون شکسپير و چخوف و امثال ايشان به عنوان پيوندان نزديک و همخانواده ادبيات داستاني و نمايشي مورد ارزيابي و شناسايي قرار ميگيرند. بهتعبير روشنتر هرگز نميتوان شکسپير و چخوف رابیشتر بخوانید