۷۵-۶

زندگی و آثار فرانسوا تروفو / حواری سینما / با نگاهی به گوشه‌هایی از تاریخ سینمای فرانسه

همایون خسروی‌دهکردی:

طیف وسیع سینماگران فعال فرانسوی از لوک بسون پرمخاطب و ژاک اودیار تا میشل گوندری و الیویه آسایاس و ژان پی‌یر ژنه، ژان ژاک آنو، لطیف کشیش و امثال گاسپار نوئه‌ی مجنون و لئو کاراکس عجیب و کم‌کار و کلر دنی و… ما را به فکر وامی‌دارد.

سینمای فرانسه که گویی بندرگاه اروپا برای مبادله هنر و هنرمند با کل قاره امریکا بود، در فاصله بین دو جنگ جهانی مسیر سرراست ولی پروپیمانی را طی کرد. این مسیر اگر نگوییم در سرتاسر دنیا ولی حداقل در اروپا و فرانسه زمینه‌ساز موج نو بود. فرانسه در دهه ۱۹۲۰ نمونه جالبی از همزیستی جنبش‌های سینمایی متفاوت بود. البته قبل از آن هم جنبش‌هایی مثل جنبش سینمایی فیلم هنری و مانند آن وجود داشتند ولی از آنجا که خیزش‌ها و مکاتب دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در تحول بنیادین سینمای دنیا پس از جنگ جهانی دوم و دهه ۶۰-۱۹۵۰ نقش اساسی داشتند و به سینمای دنیا چهره‌ای مستقل دادند، در موردشان بیشتر گفته و نوشته شده است…..

نظر‌ دهی مسدود شده است.