۷۵-۶۶

روی زمین اما همچون در بهشت / خوزه تئودورو

ترجمه‌: بشیر سیاح:

نمای آغازین نور خاموش به گونه‌ای شروع می‌شود که انگار در کیهان گم شده‌ایم و به شکلی پایان می‌یابد که انگار در حال قدم‌زدن روی زمین خدا هستیم. جهان به تدریج با وجود خورشیدِ در حال طلوع تغییر می‌کند، سرشار از زندگی می‌شود و همه‌چیز صورت مادی به خود می‌گیرد، اما سپس با هاله‌ای نازک و متعاقب آن با  چشم‌اندازی گسترده همراه می‌شود که مملو از طرح و رنگ است. در طول فیلم، احتمال وقوع معجزه در عادی‌ترین لحظات زندگی نیز وجود دارد….

نظر‌ دهی مسدود شده است.