۷۵-۵۹

رویکردی دُلوزی به ژاپن و نبرد در بهشتِ کارلوس ریگاداس / سینتیا تامپکینز

ترجمه: ایمان رهبر-بصیر علاقه‌بند:

ژاپن (۲۰۰۲)۱ و نبرد در بهشتِ (۲۰۰۵)۲ کارلوس ریگاداس تفاوت‌های چشمگیری با آثار کارگردانان امروز سینمای مکزیک دارند، فیلم‌هایی مثل هزارتوی پنِ (۲۰۰۶)۳ گیرمو دل‌تورو و بابلِ (۲۰۰۶)۴ الخاندرو گونزالس ایناریتو که به چند نامزدی اسکار رسیدند.۵ با مروری بر سنت سینمای مکزیک متوجه تفاوت‌های ایدئولوژیکی خواهیم شد که نشان می‌دهند رویکرد شمایل‌شکنانه‌ی ریگاداس بیش‌تر با سینمای نوین امریکای لاتین هماهنگی دارد. تفسیر ژیل دُلوز از شرایطی که به همین نحو منجر به براندازی نئورئالیستی الگوی هالیوودی شد ما را قادر می‌سازد همزمان با تاکید بر بعضی از ویژگی‌های شاخص سینمای ریگاداس پیوند آن‌ را با سینمای نوین امریکای لاتین شرح دهیم.

نظر‌ دهی مسدود شده است.