Asghar FARHADI, Cannes 2016

جهان مفتخر به وجود فرهادی

جهان مفتخر به وجود فرهادی
اسکار دوم سینمای ایران و اصغر فرهادی، اتفاقاً خیلی شیرین‌تر از اولی است. اصغر فرهادی که حالا او را باید بزرگ سینمای ایران و حتی جهان نامید، این بار ا درایت، هوش، هنر و نجابتش دفاع از انسانیت، صلح و حقانیت ملتش و مردم دنیا را در هم آمیخت و در یک میزانسن هنرمندانه دو نشانه فضایی –یکی زن، دیگری مرد- را به عنوان بازیگران نمایشش انتخاب کرد و به قول فیروز نادری با یان کار نشان داد وقتی به فضای لایتناهی می‌رویم اگر به پشت سز نگاه کنیم زمین یکپارچه و ملت‌ها و کشورها را بدون مرزبندی می‌بینیم. این میزانسن در برابر دوربین روشنفکران امریکایی اثری را پدید آورد که حکایت از یکپارچگی و وحدت هنرمندان و روشنفکران جهان در مقابل سیاست‌بازان و جنگ‌آفرینان دارد.
چندی پیش فرهادی در هنگام دریافت یکی از جوایز بی‌شمارش همین مفهوم را اعلام کرد. اینکه برخلاف سیاستمداران که کارشان تاکید بر تفادت‌های انسان‌هاست، هنرمندان شباهت‌ها و یگانگی را می‌بینند و نشان می‌دهند (نقل به مضمون).
امروز هنر فرهادی در کنار نجابت، هوش و صداقتش این مفهوم را به نمایشی جهانی بدل کرد؛ نمایشی که از سالن دالبی در هالیوود لس آنجلس به چشم‌های میلیون‌ها انسان مشتاق راه پیدا کرد.
«فروشنده» درامی است که در ادامه کارهای قبلی فرهادی بر انشان، اخلاق و پیچیدگی‌های ذهن و زندگی تمرکز می‌کند. اثری که در نهایت بدون قضاوت در پی کاهش رنج انشان ازیادرفته این قرن است. پیام فرهادی در مراسم اسکار هم بر کوچکی ما در مقابل کائنات و نقش هنر و وحدت روشنفکران دنیا تمرکز و تاکید دارد. او از تقسیم دنیا به «ما و دشمنان ما» و از پیامدهای زهرآگین ایم نوع تفکر می‌گوید و سخنانش با اقبال آکادمی و استقبال تماشاگران و هنرمندن سالن دالبی روبه‌رو می‌شود.
هنرمندبودن یک شیوه زندگی است که پایه‌هایش بر صداقت و مراعات کرامت‌های انسانی استوار است. کاش فیلمسازان جوان ما به جای کپی‌کردن آثار موفق از هنرمندان بزرگ و اصول اساسی‌شان بیاموزند. در این میان پیش از آنکه به نقش این موفقیت سینمای ایران بپردازیم یا به درون اثر سرک بکشیم، برآنیم که بر نقش هنر و یکدلی جوامع روشنفکری تاکید کنمی و البته شادی خود را از این پیروزی اندیشه با شما و اصغر فرهادی با اشتراک بگذاریم. قصعاً در فرصتی مناسب و پس از فروکش کردن موج التهاب‌ها به این موضوع باز خواهیم گشت.

نظر‌ دهی مسدود شده است.