News1397-09-03-1

جلسه تحلیل و نمایش فیلم “جیب بر” اثر روبر برسون کارگردان موضوع نیم ویژه شماره ۷۰ مجله سینما و ادبیات

۱- «جیب بر» دزد نیست. در فیلم های برسون خلافکاری هم به صورت یک آئین اجرا می شود.
۲- روبر برسون فرم گراست و در فیلم جیب بر انتخاب بازیگر /مدل و پرفورمنس مارتین لاسال (میشل) مورد تحسین اغلب منتقدان واقع شده است. کارگردان با بهره گیری از تکنیک
فاصله گذاری از هرگونه درگیری احساسی و بازی با مخاطب احتراز کرده است.
۳- استفاده از کات و دیزالو در
سکانس های مختلف به عنوان یک زبان سینمایی برای تاکید بر روایت و پیرنگ است. برسون با استفاده از زبان سینما می خواهد قصد میشل مبنی بر
یکی شدن با سوژه (قربانی) را نشان دهد. کارکرد دیگر دیزالو ها در این فیلم نمایش روند رو به زوال میشل و از بین رفتن بعضی از فرصت هاست. در غالب سکانس ها فرم ومحتوا به هم نزدیک و نهایتا با هم یکی میشوند.
۴- یکی از ایرادهایی که بعضی به فیلم جیب بر می‌گیرند، الصاق یک متن توضیحی در ابتدای فیلم است. باید توجه داشت که اعلام پیشاپیش وقایع در فیلمهای برسون همانند همین پیام، الصاق یک شعار توسط نویسنده نیست بلکه با هدف های دیگری مثل
فاصله گذاری، حفظ وجه تعالی خواه و خصوصا احتراز از بازی های متداول سینمای گیشه ای با احساسات و روان مخاطب صورت می‌گیرد. در واقع برسون با افشا و تاکید بر یک لایه متعالی تر، احتمال وجود لایه های دیگر را گوشزد می کند.
۵- میشل قهرمان فیلم به صورت موکد اهل مطالعه و در بسیاری از زمینه ها
تیزهوش است. نمایش کتاب ها به عنوان تنها لوازم اتاق او و تاکید بر اینکه قبلا داستان زندگی اش را همانند یک نویسنده نوشته، نشانه این امر است. او در یکی از سکانس های ابتدایی فیلم در یک مذاکره با دوستش ژاک و یک افسر پلیس، نظرات خود را در مورد
ارزشمندی های مهارت های جیب بری ابراز می کند که به یک تعبیر مضمون فیلم را تشکیل می دهد. او تا انتهای فیلم شکی در موردنحوه زندگی خود ندارد. تنها در انتهای فیلم و در اثر عشق به جین و اطلاع از نظر او، خود را گناهکار می یابد و تصمیم به تغییر شیوه زندگی می گیرد.
نمایش داده شده در روز اول آذر ماه در خانه فرهنگ رایزن

 

News1397-09-03-2

نظر‌ دهی مسدود شده است.