۷۷-۲۱۰

جستاری درباره رمان‌ها / مارکی دوساد

ترجمه‌: پیام چمانی:

مقاله‌ی در‌خور اهمیت و در عین حال نادیده‌انگاشته‌ی مارکی دوساد درباره‌ی زمینه‌ها و دلایل پیدایش رمان، در چند دهه‌ی اخیر بارها از جانب منتقدان و مورخان ادبی بررسی شده است. در این مقاله نویسنده بر آن است که این شیوه‌ی نوشتار حاصل تحولی تاریخی است که نوشتار را از شرایط و ضوابط باستانی منفصل می‌کند. در پس‌زمینه، اتمسفر انقلاب فرانسه و نتیجه‌ی آن نیز مدنظر نویسنده است. به سبب دشواری‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر نوشته‌های دوساد، از این مقاله نسخه‌های متعددی همراه با تغییرات و حتی تحریفات بسیار در دسترس است. این مقاله از نسخه‌ی منتشر‌شده در ۲۰۰۵ و با ترجمه‌ی دیوید کوآرد صورت گرفته است.

آنچه از آن بالمره به رمان مراد می‌کنند اثری است تخیلی ملهم از رویدادهایی بس خارق‌العاده در حیات آدمیان.

لیکن از چه رو این قسم مکتوب را رمان می‌نامند؟ در کدام ملت سرآغازهای آن را باید جست‌وجو کرد، و مثل اعلای آن چیست؟

و دست آخر آنکه از چه قواعدی باید پیروی کرد تا به کمال در هنر نوشتار دست یازید؟

بشر منقاد دو ناکامی به‌هم‌پیوسته است که با وجودش همواره گره خورده است و معرف او هستند…..

نظر‌ دهی مسدود شده است.