۷۸-۲۳۸

تهران، عباس‌آباد و خاطرات سیال یک مدرسه

سینا دادخواه:

سن‌لویی، مدرسه‌ی فرانسوی‌زبانی بود که کشیش‌های لازاریست آن را اداره می‌کردند. پیشوایان مدرنیستی نظیر نیما یوشیج و صادق هدایت و علینقی وزیری در آن درس خوانده‌اند. اوایل دهه‌ی پنجاه، با مساعدت ارتش-مال مدرسه را از مرکز قدیم شهر به مرکز «جدید» منتقل کردند که آن وقت‌ها بیابان بود و سنگ و صخال. راه‌کوره‌ای از خیابان مهناز، شاگردان را به مدرسه می‌رساند. بعدها با افزایش تعداد شاگردانْ سن‌لویی دو را تاسیس کردند. هر دو مدرسه بعد از انقلاب «دولتی» شدند و با آغازشدن جنگ، اولی بلافاصله و دومی چند سال بعد، به اردوگاه اسرای جنگی عراقی تبدیل شد. با پایان جنگ، ساختمان سن‌لویی اصلی دوباره دست به دست چرخید و این بار پلیس آن را در اختیار گرفت. تا اینکه چند سال پیش، ساختمان را خراب کردند و فعلاً قرار است جایش «باغ هنر» بسازند. تا بعد چه پیش آید. سن‌لویی شماره دو را برای ساختن مصلای بزرگ تهران خراب کردند. ساخت‌وساز در مصلی پس از سه‌ دهه، هنوز تمام نشده است.

این اتفاقات را در نظر داشته باشید، تا کمی از موضوع دور شویم؛ شاید بعد از کمی حاشیه‌روی، دوباره بتوانیم به متن برگردیم. اگر بتوانیم.

نظر‌ دهی مسدود شده است.