۷۳-۲۱۰

تربیت احساسات؛ دو نسخه‌ی متفاوت / فلوبر چگونه سبک خود را تثبیت کرد

لیان آندرست – ترجمه: صهبا نیک‌رفتار:

 

گوستاو فلوبر دو رمان متمایز با عنوان تربیت احساسات نوشت. رمان اول (۱۸۴۵) کاراکترها و نقاط داستانی مشابه با شاهکار شناخته‌شده‌اش (۱۸۶۹) دارد. در اینجا ابتدا به ارزیابی نقدهای موجود حول رمان اول و ارتباط دو رمان می‌پردازم و سپس تکه‌هایی از دو اثر را در مقایسه با هم بررسی می‌کنم.

مقایسه‌ی تکه‌هایی موازی از تربیت احساسات ۱۸۴۵ با ۱۸۶۹ شکل‌گیری دغدغه‌های فرمال و درون‌مایه‌ای فلوبر را نشان می‌دهد و به‌خصوص نمایانگر تغییر مهمی در صدای روایی فلوبر است. طی این بیست و چهارسال راوی‌ و کاراکترهای دو رمان فلوبر بیشتر و بیشتر از هم دور می‌شوند. فاصله این دو عنصر در شکل‌گیری مولفه‎های اصلی آثار کامل او نقش مهمی دارد.

تربیت احساسات گوستاو فلوبر که در سال ۱۸۶۹ به وقایع‌نگاری انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه و همچنین آغاز بزرگسالی چهره‌ی اصلی‌اش -فردریک مورو-می‌پردازد نامش را از رمانی گرفته است که فلوبر بیست‌وچهار سال پیشتر تحریر کرده بود… این تربیت احساسات «اول» که در سال ۱۸۴۵ به پایان رسید پس از مرگ نویسنده از نوامبر ۱۹۱۰ تا فوریه ۱۹۱۱ به‌صورت دنباله‌دار در Revue de Paris و دیرتر در مجموعه آثار دوره‌ی جوانی نویسنده منتشر شد. این رمان‌ها برخلاف آنچه از عنوان مشترکشان به ذهن خطور می‌کند دو اجرا از یک اثر نیستند اما توجه به شباهت‌ و تمایزشان، تکامل سبک فلوبر و همچنین تکرار درون‌مایه‌ها را آشکار می‌کند. مطالعه‌ی دقیق این دو نسخه از تربیت احساسات و بررسی بخش‌هایی با تشابه‌ قابل‌توجه، تمایز وجوه صوری [فرمال] آثار متاخر و به طور اخص صدای راوی را نمایان می‌کند: روایت بی‌طرفانه، کنایه و نقل غیرمستقیم آزاد.

نظر‌ دهی مسدود شده است.