تحلیل ونمایش فیلم “بیگانه” ساخته ریدلی اسکات

مجله سینما وادبیات و خانه فرهنگ رایزن برگزار می کنند

تحلیل ونمایش فیلم “بیگانه” ساخته ریدلی اسکات ( کارگردان نیم ویژه شماره ۶٩ مجله سینما وادبیات ) به همراه گفت و گوی جمعی در مورد اثر
زمان :روز پنج شنبه ٢۶ مهر ماه ساعت ١٨.
مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

 

News-1397-07-25-3

News-1397-07-25-2

نظر‌ دهی مسدود شده است.