all-g2-150

امروز را دریاب لوسیا برلین

احمد اخوت
پیشگفتار مترجم
داستانی که می‌خوانید، اثر لوسیا برلین، (Lucia Berlin) (2004) نویسنده امریکایی است که ظاهراً این اولین داستانی است که از او به فارسی ترجمه می‌شود و خوشحالم که این نویسنده قَدَر را به شما معرفی می‌کنم. کار نویسندگی برلین فقط داستان کوتاه بود و او هرگز وسوسه نشد که رمان هم بنویسد. او در دوران نویسندگی‌اش هفتادوهفت داستان نوشت که بیشتر اینها خویشداستان‌اند (Autofiction)، یعنی داستانی درباره زندگی‌خود (نویسنده). اینجا او، راوی و شخصیت اول داستان یکی هستند. حال و فضای بعضی از داستان‌های برلین شباهت زیادی به کارهای ریموند کارور دارد، از این‌رو او را ریموند کارور دوم (یا ریموند کارور زن!) لقب داده‌اند. هرچند در زمان حیات برلین چندین مجموعه داستان از او منتشر شد اما معروفیت پیدا نکرد. شهرت او پس از مرگش آغاز شد، یعنی دقیقاً یازده سال پس از درگذشت نویسنده با انتشار مجموعه داستان کتاب راهنما برای زنان نظافتکار. داستان(A manual for cleaning women, 2015) .
امروز را دریاب را از همین مجموعه برگزیدم.
زندگی برلین سراسر به سختی، فقر و بیماری گذشت. هر چند او زنی بسیار زیبا بود و سه مرتبه ازدواج کرد اما همیشه آدمی تنها بود که با بیماری‌های مختلف درگیر بود، مشکلاتی که بالاخره او را از پا در آوردند. او برای گذران زندگی کارهای مختلف کرد (به قول خودش «کارهای گِل») از جمله نظافتکاری که در بیشتر داستان‌هایش حال و فضای این دنیا انعکاس پیدا کرده است.
عنوان داستان پیش‌رو Carpo Diem است، یک عبارت لاتینی که به صورت ضرب‌المثل در انگلیسی وجود دارد، به معنای امروز را دریاب؛ یا امروز را عشق است. برلین این داستان را در سال ۱۹۹۵ نوشت و بعدها در مجموعه داستان کتاب راهنما بازنشر شد.
اصطلاح خویشداستان را اولین‌بار نویسنده فرانسوی سرژ دوبروفسکی در سال ۱۹۷۷ وضع کرد. برای توصیف رمان خودش با عنوان Fils که اثری است مخلوطی از زندگینامه خودنوشت و رمان. دوبروفسکی بعدها به یکی از نظریه‌پردازان خویشداستان تبدیل شد و مقاله‌های متعدد در این باره نوشت و خویشداستان همه جا با اسم او مترادف است.

نظر‌ دهی مسدود شده است.