“امتیاز نهایی“ «٢٠٠۵» بهترین اثر وودی آلن در نظرخواهی‌های مختلف

مجله سینما و ادبیات و نشر چشمه رایزن برگزار می‌کنند
تحلیل و نمایش فیلم “امتیاز نهایی” ساخته وودی آلن ،کارگردان نیم ویژه شماره ۷٢ مجله سینما وادبیات به همراه گفت‌وگوی جمعی در مورد فیلم.
زمان :روز پنج شنبه ۲٩ فروردین ماه ساعت ١۹.
مکان :خیابان باهنر ( نیاوران) بعد از سه راه یاسر شماره ٣١١ خانه فرهنگ رایزن
حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

News-1397-1-28-2

نظر‌ دهی مسدود شده است.