۷۴-۷۳

ادوارد سعید و ماهیت کنش روشنفکری

فرهاد محرابی :

۱- «… من کاملاً بر این اعتقادم که مهم است که در برابر نیروهای اشغالگر بایستیم، خود شما اگر نیروی اشغالگری در کشورتان باشد با آن مبارزه نمی‌کنید؟! حتماً مبارزه می‌کنید!… من کسی نیستم که در باب صلح گزافه‌گویی کند؛ عمیقاً بر این نظرم که باید در مقابل اشغالگری و آپارتاید ایستاد و مقاومت کرد… من قطعاً از صلح و آشتی دفاع می‌کنم… من از خشونت دفاع نمی‌کنم، من فقط دارم خیلی ساده و روشن می‌گویم که این وظیفه‌ی هر شهروندی است که در برابر اشغالگری بایستد، این می‌تواند مقاومتی غیرخشونت‌آمیز باشد، قطعاً موافق آن خواهم بود، اگر امکان‌پذیر باشد… یا هر شکلی از مقاومت در برابر اشغالگری و آپارتاید، این نظر زمانی موضع کنگره‌ی ملی آفریقا هم بود، همین‌طور نلسون ماندلا…»

این بخشی از مصاحبه‌ی ادوارد سعید، روشنفکر، نظریه‌پرداز و فعال سیاسی نامدار فلسطینی-امریکایی در برنامه‌ی هارد تاک بی‌بی‌سی است که قریب یک سال بعد از حملات یازدهم سپتامبر انجام شده است. سعید از منازعه‌ی فلسطینیان با اسرائیل می‌گوید و اینکه سلب مالکیت فلسطینیان از سرزمینشان، و اشغالگری و ساختار آپارتایدی رژیم اسرائیل در برخورد با اعراب و فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی، با حمایت تام و تمام ایالات متحده ممکن شده است. موضوعی که در نظر او یکی از اصلی‌ترین دلایل بی‌ثباتی و خشونت جاری در خاورمیانه است. او در تمامی مصاحبه‌ها و نوشته‌هایی که در فاصله‌ی دوساله‌ی مابین یازده سپتامبر ۲۰۰۱ و مرگش در سپتامبر ۲۰۰۳ در نقد سیاست خارجه‌ی ایالات متحده نوشت خطر اشغالگریِ دوباره‌ای را گوشزد می‌کند و هشدار می‌دهد که ایالات متحده حالا با توسل به بهانه‌ای که به‌واسطه‌ی حملات یازده سپتامبر به دست آورده و با دستاویز قراردادن آن، و بدل‌کردنش به ابزاری توجیهی برای اشغالگری و اعمال سلطه، خود را آماده‌ی منازعه‌ی دیگری در خاورمیانه می‌کند که نتیجه‌اش اشغال و ویرانی عراق خواهد بود.

نظر‌ دهی مسدود شده است.