۶۲-۱۶۵-
مجید نظری در علاج چاره‌ی کار اطفال فقرای ایرلند از طفیلی ابوین و مملکت‌بودن، و تبدیل به احسن ایشان حسب نفع عامه. تحریر به سال ۱۷۲۹ مایه‌ی ضجرت پیادگان در حضر این شهر کلان و سوارگان در سفر این ملک، آن است که در شوارع و طرق و در کالسکه‌ها، متکدیان اناثی می‌بینند که همراه با سه چهار یا شش بچه به دنبالشان، جملگی ژنده‌پوش، بر سر هر کوی التماس صدقه دارند. این مادران جای آنکه برای معیشت حلال خود کار کنند، ناگزیرند کل وقت خود را به تکدی معاشبیشتر بخوانید
۶۲-۱۱۹-
خلیل درمنکی: چه شده است؟ دیر زمانی است تا شعر «امروز» ایران خوانده نشده است. دقیق‌تر: «خطاب» نشده است. خطاب نشده، یعنی؛ فراخوانده نشده. در این معنا، خواندن امری است که بیش و پیش از آنکه روی در خواننده داشته باشد، روی در سوی کسی دارد که شعر را، شعر امروز ایران را فرامی‌خواند، خطاب می‌کند. آن طور که «آلن بدیو» می‌گوید، شاید ‌مسئله، ‌مسئله «اعلان» است. حافظ موسوی: شاخص‌ترین مقاله‌ای که در این زمینه منتشر شد مقاله‌ی «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟» از دکتر براهنی بود. او دربیشتر بخوانید
۶۲-۱۷۴-
امین عظیمی اشاره: روزگار غریبی بر تئاتر ایران می‌گذرد. از یک سو رشد کمّی فضاهای اجرایی و تعداد مخاطبان شوق‌برانگیز است و از جانبی دیگر نوعی سقوط آزادِ کیفی، تئاتر ما را هر روز تهی‌تر، غیر‌اصیل‌تر و فاقد هرگونه ایده می‌کند. فروش‌های چند‌میلیونی و ستاره‌هایی که هر روز بر صحنه‌اند و نمایشنامه‌نویسان و کارگردانانی که به حاشیه رفته‌اند نشان‌دهنده‌ی بروز نوعی بیماری مرموز است. در تئاتر ما چه خبر است و روند تولید در آن چگونه با مخاطبان پیوند یافته است؟ مخاطبان تئاتر امروز ایران چه کسانی هستند و چهبیشتر بخوانید
logo-2
لادن نیکنام: فانتزی را بسیاری از جنس خیال می‌دانند. به عبور از مرزهای واقعی ولی در واقع استفاده از واقعیت‌ است برای ساختن جهانی جدید با معادله‌های تازه. در این معادله‌ها که بسیاری هم ریشه در واقعیت جهان بیرونی دارد، مناسبات تازه‌ای شکل می‌گیرد و شاید رخدادها با ریتم و کنش و تعلیق و حادثه بیشتری در متن فانتزی پیش برود تا بتواند مخاطب را با روایت بیشتر همراه کند. اما فانتزی به همین‌ها هم محدود نمی‌شود. فانتزی فراتر از امر واقعی شناخته شده است تا بتوانیم در این وضعیتبیشتر بخوانید
۶۱-۱۴۴-
احمد اخوت پیشگفتار مترجم متون بازیافتی (Recovered Texts) هم برای خودشان دنیایی دارند و از طیف‌های مختلف برخوردارند. یک نوعشان نوشته‌ای است که جایی می‌ماند و به علل گوناگون انتشار نمی‌یابد. مطلبی را که می‌نویسید ضمانتی برای منتشر‌شدنش نیست و ممکن است اتفاق‌هایی برایش بیفتد و انتشار پیدا نکند. این شاید (و باید بر این واژه تاکید کنیم) روزی به دست علاقه‌مندانش برسد. مثال در این‌باره زیاد است. یک نمونه‌اش نامه‌ای است که آلبر کامو در تاریخ سوم دسامبر ۱۹۵۱ در پاسخ به نامه لیزلوت دیکمان نوشت. این خانم کهبیشتر بخوانید
۶۱-۱۵۲-
شاپور بهیان همه آثار غیررئالیستی را می‌توان فانتزیک نامید؛ فانتزی به وجود عنصر غیرطبیعی اشاره می‌کند. فانتزی مرز واقعیت روزمره را پشت سر می‌گذارد. داستان رئالیستی واقعیت را در محدوده امکان و احتمال نشان می‌دهد. داستان فانتزیک از این محدوده عبور می‌کند. به عنوان مثال نویسنده می‌تواند داستانش را با این فرض شروع کند که جوانی رمانتیک و خجالتی به یک مهمانی دعوت شده است؛ در تاریکی، از پشت پرده‌ای، کسی نادیده و سریع او را می‌بوسد و می‌گریزد؛ بانوی جوانی او را به جای معشوقش، اشتباه گرفته است. آنتوانبیشتر بخوانید
logo-2
احمد پوری نخستین کسی که نگاهی به قالیچه زیر پایش انداخت و تصور کرد اگر قالیچه می‌توانست او را به همین راحتی که بر رویش نشسته از زمین بلند کند و بدون اینکه به قول معروف آب در دلش تکان بخورد از فراز کوه‌ها و جنگل‌ها عبور دهد و او با نگاهی به دوروبر و زیر پایش از جهان پیرامون خود لذت ببرد، در واقع مقدمات اختراع هواپیما را فراهم کرد. واقعیت ملموس برای او که اتاقی بود و قالیچه‌ای و راحتی از یک طرف و آرزو تخیل او کهبیشتر بخوانید
۶۱-۱۵۴-
محمود حدادی اسطوره چیزی نیست جز کیهان در پیرایه‌ای والاتر… تصویر سحرآمیز سپیده سرآغاز تاریخ در تخیل خدایی. اسطوره خود تغزل است و همزمان درونمایه و عنصر تغزل؛ اسطوره جهان است و همزمان زمینی که در آن گیاه هنر می‌شکفد و دوام می‌یابد. (فردریش شلینگ) قاعده آن است که علوم طبیعی در بازتاب جهان مقید به عینیت باشند. ولی هنر -و در این مبحث ادبیات- برعکس، می‌تواند در بازتاب جهان آزادی یا حتی خودمختاری ذهنی پیشه کند. با این حال این بازتاب ذهنی در فضایی بیرون از زمان و مکانبیشتر بخوانید