۷۵-۱۹۰

ادبیات محافظه‌کار

بلقیس سلیمانی:

شاید شما هم شنیده‌اید که برخی در توضیح وضعیت امروز زنان ایران می‌گویند: اژدها بیدار شده است. بیداری اژدها اما به معنای وقوف کامل بر دنیای اطرافش، شناخت ساختار و مناسبات آن نیست، به معنای داشتن یک استراتژی فکرشده، برای بودن در این عالم که سابق بر این از آن او نبوده، نیز نیست. زنان بیدار شده‌اند، به این معنا که در گام اول متوجه شده‌اند غافل بوده‌اند، سال‌ها و بل قرن‌ها از نقش خودشان در تولید روابط و مناسبات جامعه‌ای که در آن به‌سر می‌برند. در گام دوم تلاش می‌کنند دوباره به خواب نروند، چون جامعه مردسالار، اتفاقاً با ابزارهای مدرن با فضاسازی‌های متفاوت با جهان سنت، تلاش می‌کند دوباره آنها را در خواب فرو ببرد…..

نظر‌ دهی مسدود شده است.