۷۵-۲۲

آخرین مصاحبه با فرانسوا تروفو / مواد خام فیلم‌هایم ریشه در خاطراتم دارند

ترجمه و تلخیص: بهروز سلطانزاده:

گفت‌وگویی که می‌خوانید آخرین مصاحبه با فرانسوا تروفو است که برت کاردولو (Bert Cardulo)  با او انجام داده و در نیویورکر به چاپ رسیده است. بعدها مناقشاتی بر سر جعلی‌بودن این مصاحبه درگرفت و نیویورکر در پاسخ در سال ۲۰۰۸ دوباره این گفت‌وگو را با ادله‌ای محکم در مورد واقعی‌بودن آن منتشر کرد.

***

* از زندگی‌تان قبل از اینکه کارگردان شوید، بگویید.

من در دوران جنگ فیلم‌های زیادی دیدم که مرا عاشق سینما کرد. دائم برای دیدن فیلم از مدرسه فرار می‌کردم؛ حتی صبح‌ها برای رفتن به سینماهای کوچک پاریس که زود باز می‌کردند. اوایل نمی‌دانستم می‌خواهم منتقد شوم یا کارگردان. به نوشتن که فکر می‌کردم می‌گفتم رمان‌نویس می‌شوم و مطمئن بودم کاری از این دست انجام خواهم داد. بعد به تدریج به فکر ساختن فیلم افتادم. دیدن تمام آن فیلم‌ها در دوران جنگ برایم نوعی کارآموزی بود. فیلمسازان موج نو اغلب به خاطر کم‌تجربگی‌شان مورد انتقاد واقع می‌شوند. این موج از سوی کسانی که سوابق مختلفی داشتند راه افتاد. از جمله آدمی مثل من که کاری جز نوشتن برای «کایه دو سینما» و دیدن هزاران فیلم انجام نداده بود….

نظر‌ دهی مسدود شده است.