جدیدترین شماره مجله سینما و ادبیات که چند روزی است منتشر شده اختصاص دارد به سینمای آمریکا نیم‌ویژه‌نامه خود به پل توماس اندرسون پرداخته که به او لقب بچه نابغه را داده‌اند. کارگردانی که در میان سینمادوستان ایرانی طرفداران زیادی دارد و فیلم «خون به پا خواهد شد» او بحث‌های زیادی برانگیخت. اما سینمای ایران در این شماره موضوع طبقات اجتماعی را برگزیده است؛ مواجهه سینمای ایران با موضوع طبقات اجتماعی چگونه است، کدام طبقات بیشترین انعکاس را در دوره‌های مختلف سینمای ایران داشته‌اند و شکل ارائه این طبقات، شخصیت‌ها، کنش‌ها و عوامل دیگر در سینمای ایران چگونه جلوه‌گر شده است؛ پاسخ را در میزگرد کامبوزیا پرتوی، ابوالحسن داوودی، مجید برزگر و جواد طوسی و یادداشت‌های عباس بهارلو، روبرت صافاریان، محسن آزرم، امیرعلی نجومیان… پی بگیرید. موضوع بدیع کارکرد حواس پنج‌گانه در ادبیات داستانی موضوع بخش ادبی این شماره مجله است؛ کدام حواس بر دیگری برتری دارد و ارتباط این حواس و نقششان در پیشبرد روایت چگونه است. مخاطب با کدام یک از حواس خود به حواس داستانی پاسخ می‌دهد؛ بعد از شنیدن موسیقی‌ای دلنواز عطر گلی خاص در بویایی‌تان و تصویری خاص پیش چشمتان زنده نشده است؟

مطالب الکترونیک

logo-2

مطالعه سينما و ادبيات بصورت الكترونيكي

سينما و ادبياتِ الكترونيكي نگاهي به بيش از يك دهه فعاليت مجله سينما و ادبيات و محورهاي موضوعي آن در بخش‌هاي نيم‌ويژه سينماي جهان, تحليل موضوعي در سينماي ايران و

اخبار

امریکا یک برداشت بلند

امریکا یک برداشت بلند نیم ویژه پل توماس اندرسون – به دنبال یک مشت دلار رکوییمی برای یاغیان- پساوسترن های شاعرانه شان ادبی باب دیلن طبقه اجتماعی در سینمای ایران

cinema