شماره جدید ماهنامه سینما و ادبیات منتشر شد

شصت‌و‌سومین شماره مجله سینما و ادبیات منتشر شد. این شماره به سینمای امریکا و سینماگر مطرح و کم‌کار آن ترنس مالیک اختصاص دارد که این روزها با دو فیلم «رادیگان» و «آهنگ به آهنگ» دوباره نظرها به او جلب شده است. در ایران مالیک با «درخت زندگی»‌اش معرف سینمادوستان است. سینمای خاص مالیک -چه از منظر ساختاری، چه از نظر معنایی که به مخاطب منتقل می‌کند- آرای متفاوت و گاه متضادی برانگیخته است. مالیک کمتر تن به گفت‌وگو می‌دهد. در همین شماره ترجمه‌ی میزگرد ترنس مالیک، ریچارد لینکلیتر  (کارگردان امریکایی و ستایشگر مالیک) و مایکل فاسبیندر (بازیگر جدیدترین فیلم ترنس مالیک «آهنگ به آهنگ») آمده است.سینمای سیاسی، تعریف و مولفه‌های آن بخش سینمای ایران این شماره مجله است. میزگرد فریدون جیرانی، فرهاد توحیدی، کمال تبریزی، امید روحانی و جواد طوسی به این موضوع پرداخته است. سهم سینمای ایران از سینمای سیاسی چقدر است و ….

مطالب الکترونیک

۶۰small

The 60th Issue | 13th year | May & Jun 2017

Selected full text articles (starting from 60th edition) are available in English in www.cinemavaadabiat.com . We appreciate your improving ideas as always.