شماره هفتاد و یک مجله سینما و ادبیات منتشر شد / هفتادویکمین شماره مجله سینما و ادبیات به سینمای ایتالیا و کارگردان مطرح و شناخته‌شده‌ی آن فدریکو فلینی اختصاص دارد. فلینی از کارگردان‌هایی است که با فیلم‌های تاثیرگذارش چون هشت‌ونیم، آمارکورد، جاده… منبع الهام بسیاری از کارگردان‌های پس از خود بوده است. در همین شماره اسکورسیزی از تاثیراتی که از او پذیرفته می‌گوید. تاثیرپذیری در سینمای ایران موضوع بخش سینمای ایران مجله است. مسعود کیمیایی، فرزاد موتمن، امیرحسین ثقفی، جواد طوسی به بحث درباره این موضوع نشسته‌اند: تاثیرپذیری خلاقانه در سینما چگونه صورت می‌گیرد؟ مرزها و حدود این تاثیرپذیری تا کجاست؟ و کجاها به تقلید پهلو می‌زند؟ در یک کلام سینمای ایران متاثر از کیست؟ به حاشیه رانده‌شدگان ادبیات چه کسانی هستند؛ این موضوع محوری ادبیات این شماره سینما و ادبیات است. بحثی که به ادبیات اقلیت نیز معنا می‌شود.

 

مطالب برگزیده این شماره

۷۱

دی و بهمن ۱۳۹۷ – شماره ۷۱ – سال ‌پانزدهم

سخنی با خوانندگان نقش و جایگاه فدریکو فلینی و میکل‌آنجلو آنتونیونی در سینمای ایتالیا، چنان مشابه و نزدیک به هم است که بخش نیم‌ویژه این شماره درباره فلینی را باید

۷۱-۱۲
۷۱-۲۰
۷۱-۳۰
۷۱-۵۱
۷۱-۶۱
۷۱-۷۰
۷۱-۸۴
۷۱-۹۳
۷۱-۱۰۸
۷۱-۱۲۰
۷۱-۱۳۲
۷۱-۱۴۳
۷۱-۱۶۸
۷۱-۱۷۸
۷۱-۱۸۲
۷۱-۱۹۶
۷۱-۲۰۳

مطالب الکترونیک

۷۰small

The 70th Issue | 15th year | Nov – Dec 2018

Introduction to the 70th Issue C&A Autumn issue is focused on renowned French director, Robert Bresson . Creating his individual world and a unique personal style, has given Bresson the rank of an outstanding filmmaker,

۶۹small
award

Eshterak2

award_big

مطالب منتخب

barry
logo-samandehi