شماره جدید ماهنامه سینما و ادبیات منتشر شد

شصت‌وچهارمین شماره ماهنامه سینما و ادبیات ویژه سینمای کره جنوبی و کارگردان مطرح موج نو آن، پارک چان-ووک منتشر شد. پارک چان-ووک با فیلم‌هایی چون عطش، اولدبوی و… معرف مخاطبان ایرانی است. بخش سینمای ایران مجله موضوع نقد فیلم در سینمای ایران و چشم‌انداز آینده آن را برگزیده است. در میزگرد همین بخش جهانبخش نورایی، احمد امینی، سعید عقیقی و جواد طوسی در آشفته‌بازار نقد امروز تعاریف دقیقی از کارکرد انواع نقد و سیر تطور نقدنویسی و آسیب‌های آن در سینمای ایران ارائه می‌کنند و به ترسیم وضعیت نقد فیلم در سینمای امروز می‌پردازند. یادداشت‌های خواندنی عباس بهارلو، آنتونیا شرکا، محسن خیمه‌دوز، شاهپور شهبازی،… به وجوه مختلف نقد فیلم می‌پردازند. در این شمار، مجله پرونده‌ای در مورد شخصیت‌پردازی در سینما دارد. نحوه‌ی شخصیت‌پردازی به ویژه در فیلم‌های شخصیت‌محور اهمیت بسیار زیادی دارد. شخصیت‌ها اغلب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فیلمنامه‌نویسان،….

مطالب الکترونیک

award

َA Statue of merit from critics and cinematic writers

The cinema and literature magazine has been chosen as a superior cinematic media in the Cinematic Film Festival and received a statue of merit from critics and cinematic writers.

۶۰small

award_big

logo-samandehi