مانند تمامي سرفصل‌هاي مرتبط با مسائل اجتماعي، هنر نمايش و سينما نيز درگير دو قطب مختلف و اغلب متضاد است. در يک سو آثار واقع‌گراي مستند‌گونه هستند که در هزاره سوم ميلادي با سروشکلي تازه به ميدان آمده‌اند؛ اين گونه آثار عمدتاً و به خصوص از نيمه دوم دهه ۲۰۰۰‌، با ترغيب منتقدان ادبي و سينمايي و داوران جشنواره‌هاي معتبر به توليد انبوه رسيدند. لينکلن (استيون اسپيلبرگ) و ايستاده در غبار (محمدحسين مهدويان) از جمله نمونه‌هاي اين دسته‌اند. اما در سوي ديگر آثار خيالي قرار دارند که گويي معمولاً -و نه هميشه- به وسيله نوجوانان و در گيشه سفارش شده‌اند و اغلب – و نه هميشه- از زندگي واقعي جامعه فاصله دارند. نظريه‌پردازان بر اين باور‌ند که اين آثار مورد پسند و حمايت گفتمان‌هاي سلطه هستند. اژدها وارد مي‌شود (ماني حقيقي) يا جنگ ستارگان (جرج لوکاس) از جمله اين آثار خيالي هستند. در مورد دسته اول با توجه به رشد گونه‌هاي ادبي يا نمايشي مانند «اتوفيکسيون» و «داکودراما» در اغلب شماره‌هاي مجله -از جمله در بخش سينماي مستند و بخش کتاب همين شماره- مقاله‌هايي تقديمتان شده است و در آينده نيز، با احترام به زنده‌ياد عباس کيارستمي که يکي از بزرگان…

مطالب برگزیده این شماره

200-53

آفريده در غياب

کورش اسدي يکي از رويکردهاي عام در رمان‌هايي که درگير مسئله‌ي قدرت يا موضوع شر يا خير هستند، پنهان نگه‌داشتن اين عنصر، دست کم، تا اواخر داستان است. اين کار

182-53
153-53
131-53
96-53
73-53
28-53
17-53
15-53
6-52
14-52
75-52
108-52
126-52
142-52
170-52
192-52
221-52

مطالب الکترونیک

logo-2

مطالعه سينما و ادبيات بصورت الكترونيكي

سينما و ادبياتِ الكترونيكي نگاهي به بيش از يك دهه فعاليت مجله سينما و ادبيات و محورهاي موضوعي آن در بخش‌هاي نيم‌ويژه سينماي جهان, تحليل موضوعي در سينماي ايران و

اخبار

Isfehan2

جلسه پرسش و پاسخ

جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیر مسئول و اعضا سردبیری نشریه سینما و ادبیات در نگارخانه اصفهان سیتی سنتر به دعوت کانون فرهنگی و ادبی پیرسوک يكشنبه 3 مرداد

logo-2

بنری برای نمایش نیست