شماره جدید ماهنامه سینما و ادبیات منتشر شد

آکی کوریسماکی از مطرح‌ترین کارگردانان سینمای فنلاند و سینمای فنلاند سوژه‌ی انتخاب‌شده‌ی این شماره مجله سینما و ادبیات است. کوریسماکی با فیلم‌های «مرد بدون گذشته»، «دختر کارخانه کبریت‌سازی»، «زندگی کولی‌وار» و… و به طور کلی سه‌گانه‌های معروفش معرف سینمادوستان ایرانی است. پرونده سینمایی مجله سینما و ادبیات مصادف شده با اکران جهانی فیلم «آن سوی امید» که بحث‌ها و توجهات زیادی را برانگیخته است. «سینه‌فیلیا دنیای اسرارآمیز عشق به سینماست، عشق به فیلم‌ها، عشق به سینماگران و مولفان، عشق به نقدها و منتقدها، عشق به تاریخ سینما و بازکشف و بازنویسی آن، و به طور کلی عشق و شیفتگی بی‌حد و حصر برای زیستن در جهانی یکسر انباشته از تصویر و نور و رنگ و داستان…» مجله این شماره پرونده‌‌ای تدارک دیده در پاسخ به این پرسش که سینه‌فیل کیست و سینه‌فیلیا چیست؟ اما یکی دیگر از پرونده‌های سینمایی این شماره مجله سینما و ادبیات متمرکز شده بر یکی از مشهورترین رسوایی‌های سیاسی قرن…

مطالب الکترونیک

photo5864229796727335212

The 59th Issue | 13th year | Mar & Apr 2017

Selected full text articles (starting from 59th edition) are available in English in www.cinemavaadabiat.com . We appreciate your improving ideas as always.